DOD v tradičných učebniach, ale aj v skleníkoch a laboratóriách

Univerzity a vysoké školy sa aktuálne snažia prilákať potenciálnych študentov prostredníctvom dní otvorených dverí. Tie sa za roky stali adekvátnou formou spoznania priestorov a ponúk jednotlivých fakúlt.

V blízkosti internátu pod Zoborom a budovy Univerzitnej knižnice UKF sa mohli s katedrami Pedagogickej fakulty UKF oboznámiť najmä uchádzači, ktorých zaujíma vzdelávanie a výchova detí i dospelých. S ľudskými pocitmi a problémami budú pracovať aj uchádzači o štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF.

Na fakulte prírodných vied hovorili o vzorcoch, technológiách, ftalátoch, kostiach, embryotechnologických záležitostiach aj tropických rastlinách.

Študenti mohli cez mobilnú aplikáciu spoznať okolie univerzity, „preletieť“ nad chránenými územiami, oboznámiť sa s riešeniami problémov životného prostredia. Nechýbali fyzikálne a chemické pokusy a prehliadky laboratórií či test finančnej gramotnosti.

Hlavná budova UKF a sídlo Fakulty prírodných vied UKF

Ak ste sa vybrali mimo centra mesta, mohli ste navštíviť napríklad aj skleník, ktorý poskytuje praktickú formu výučby.

Napriek februárovému počasiu by vám tu zrejme nebolo zima ani v plavkách. V skleníku sa totiž nachádzajú okrem klasík ako monstera, svokrin jazyk, aloa alebo rozmarín, aj tropické a subtropické rastliny. Vďaka vhodnému prostrediu sa v praktickej učebni urodia banány a citrusy v bio kvalite. „Mali sme úrodu. Všetko bolo. Aj pomaranče, aj mandarínky, aj citróny. Chuťovo boli celkom fajn, len neboli až také sladké, ako tie, ktoré sú vypestované šľachtené,“ prezradila Ľudmila Galuščáková z katedry botaniky a genetiky. Uchádzači mohli počas DOD skúmať napríklad pleseň na ovocí a iných bežných predmetoch.

Počas semestra sa o rastliny starajú študenti pod odborným vedením pedagógov. Rovnako sa na danom pracovisku venujú výskumu stresu rastlín.

Na katedre zoológie a antropológie si uchádzači pozreli aj ukážky kostí. Zaujímalo nás, či nemajú budúci študenti, vzhľadom na úspech seriálu Kosti, mylné predstavy o daných odboroch. „Áno, seriál síce spopularizoval osteoantropológiu, zároveň však prispel k predstave, že vyvodiť záver o náleze kostrových pozostatkov človeka, je možné priamo na mieste nálezu,“ hovorí odborný asistent katedry Branislav Kolena. Podľa jeho slov sa dá, po dôkladnom skúmaní z kostrových pozostatkov, určiť pohlavie a vek jedinca v čase smrti, jeho telesná výška, etnická príslušnosť a známky pôsobenia fyzického stresu (práca).

V špecifických prípadoch je možné analyzovať stopové prvky, ktoré dokladujú stravovacie návyky. „Aj keď je cítiť, že ľudské telo a kostrové pozostatky z neho nevynímajúc, uchádzačov fascinujú, ešte stále sa stretávame s ostychom študentov pýtať sa,“ doplnil Branislav Kolena. Najviac ich však zaujímajú stopy na kostiach, ktoré sú dôsledkom zranení a metóda rekonštrukcie tváre.

V miestnom laboratóriu prebieha zase výskum ftalátov. Ide o skupinu látok, ktoré po vstupe do ľudského organizmu dokážu narušiť hormonálnu rovnováhu, čo môže byť zdraviu nebezpečné. „Ftaláty vstupujú do ľudského organizmu tak, že používate parfumovanú kozmetiku alebo konzumujete potraviny, ktoré boli balené v plastoch a z plastu prešli ftaláty do potravín,“ objasnila Miroslava Šidlovská. Najčastejšie zisťujú, že ftaláty do organizmu človeka vstupujú vplyvom lakov na nechty, konzumáciou balených krájaných salám a syrov i niektorých mliečnych výrobkov. Istá korelácia sa zistila pri používaní fitlopty a vlhčených obrúskov.

Budúci absolventi budú zisťovať, koľko ftalátov majú ľudia v organizme, aj to, ako sa tam pravdepodobne dostali.

Na Filozofickej fakulte UKF uchádzačov zaujímali najmä cudzie jazyky a program editorstvo a vydavateľská prax.

Zabezpečuje ho katedra slovenského jazyka a literatúry. Ide o alternatívu žurnalistiky, masmediálnych štúdií a tradičného štúdia slovenčiny. Nádejní editori a redaktori tu získajú aj vedomosti z grafiky textu a webových redakčných systémov.

V spolupráci s katedrou translatológie ponúka katedra štúdium prekladateľstva, vyučuje tiež niektoré predmety pre študentov žurnalistiky. „Študenti pedagogickej fakulty takisto na našej katedre absolvujú štúdium jazykových disciplín, ide najmä o študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky. Takisto zabezpečujeme štúdium pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie, čo sú vlastne budúci učitelia na 1. stupni základných škôl,“ hovorí pedagóg katedry Patrik Petráš.

Zameranie na jazyky a kultúru ponúka tiež Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF. Podľa jej názvu je zjavné, že pôjde najmä o kultúru maďarskú, českú, poľskú, ale aj slovenskú.

Indiana Jones z vás asi nebude.

Objavovať a skúmať archeologické nálezy patrí k práci archeológa. Nebude to však zrejme také, ako ste videli vo filme so známym dobrodruhom s klobúkom. „Ešte sa sem-tam nájdu Indiana Jonesovia, ale už sú opatrnejší a majú lepšiu predstavu,“ vraví Matej Styk z katedry archeológie. Okrem predmetov daktorí študenti pracujú aj biologickými dátami. Zvieracie kosti a rastlinné zvyšky sú niekedy viac ako nájdené zbrane, ozdoby a iné predmety. „Sú to pre nich veľmi zaujímavé nálezy a koniec-koncov aj pre nás, lebo to hovorí omnoho viacej o minulosti, o tom ako ľudia žili,“ dodal Matej Styk.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password