Dôchodkový vek niektorých matiek sa v novom roku zníži

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR.

Nová legislatíva sa dotkne matiek narodených v rokoch 1957-1963. Od januára 2021 sa im zníži dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa, avšak najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí.

Krátenie dôchodkového veku platí aj pre mužov, u ktorých výchova dieťaťa nebola zohľadnená matke.

Nová právna úprava z dielne poslankýň Petry Krištúfkovej (Sme rodina), Anny Zemanovej (SaS) a Kataríny Hatrákovej (OĽaNO) za ktorú hlasovalo všetkých 140 prítomných poslancov, rozdeľuje ženy narodené v rokoch 1957 – 1965 do troch skupín:

  • Matky, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšia aktuálne platný dôchodkový vek a ani dôchodkový vek platný od 1. januára 2021 – „Tejto skupine zákon umožňuje priznať dôchodok už od dôchodkového veku zníženého za každé vychované dieťa o pol roka,“ uvádza Sociálna poisťovňa.
  • Matky, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšia aktuálne platný dôchodkový vek, ale dôchodkový vek platný od Nového roku 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021 – „Pre nich zákon stanovuje jednotný dôchodkový vek, ktorým je 1. január 2021 a pretože starobný dôchodok im možno priznať najskôr od tohto dňa, zároveň im priznáva nárok na kompenzáciu,“ vysvetľuje SP.
  • Matky, ktoré do 1. januára 2021 dovŕšia alebo dovŕšili aktuálne platný dôchodkový vek a starobný dôchodok majú priznaný s dátum priznania do konca tohto roka – „Týmto poberateľkám starobného dôchodku vznikne nárok na kompenzáciu, o ktorej Sociálna poisťovňa rozhodne bez žiadosti, a to do 31. decembra 2022,“ uzatvára poisťovňa.

Predtým platný zákon týmto matkám dôchodkový vek počítal chybne.

Kompenzované by mali byť jednorazovým doplatkom alebo zvýšením dôchodku podľa skupiny, do ktorej patria. O vzniku nároku na kompenzáciu rozhodne Sociálna poisťovňa bez žiadosti do 31. decembra 2022. Súčasne platný dôchodkový vek, ale aj nový – platný od roku 2021 Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke v prehľadnej tabuľke.

Foto: Ilustračné/unspalash.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password