Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina má veliteľa

Na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre odsúhlasili poslanci nevyhnutný rozpočet Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina.

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina vznikol v roku 2014. Jeho činnosť zahŕňa: športovú časť a prácu s mládežou, tréningy v hasičskom športe, účasť na súťažiach v požiarnom útoku, účasť na halových súťažiach a branných hasičských pretekoch.

Od vzniku občianskeho združenia sa jeho členovia zúčastnili rôznych súťaží, akcií, podujatí, branných cvičení, asistenčných protipožiarnych hliadok a spoločenských akcií.

Novým veliteľom DHZ Nitra Pribina bude Václav Macek, ktorý pôsobí ako profesionálny hasič.

„Pod jeho vedením dobrovoľní hasiči pomôžu pri rozmanitých prírodných pohromách a haváriách. Ich hlavným poslaním je záchrana ľudských životov, zvierat a zníženie škôd na majetku,” informoval Andrej Jančovič z MsÚ Nitra.

Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina zriadilo a finančne ho aj podporuje mesto Nitra. Pre tento rok bola na dobrovoľných hasičov odsúhlasená suma 3500 Eur.

„V sume sú zahrnuté rozmanité položky od špeciálneho hasičského materiálu a oblečenia až po pohonné hmoty a oleje,“ dopĺňa hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. 

zdroj fotiek: https://dhz-pribina.webnode.sk/

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password