Do výučby sa dostávajú inovatívne zmeny

10 najlepších učiteľov Slovenska pricestovalo do Nitry, aby predstavili inovatívne postupy budúcim nádejným pedagógom.

Učebné osnovy a metódy sú už zastarané, a preto sa snažia zaviesť novinky už na prvom stupni vzdelávania. V niektorých triedach sa prváci učia tlačené písmo namiesto písaného. Zmeny nastávajú aj v oblasti hodnotenia. Odborníci v oblasti vzdelávania by chceli klasické známkovanie nahradiť písomným slovným hodnotením. „Dieťa a ich rodičia sa dozvedia viac z tých slov ako zo známky. Je to ľudskejšie a sú aj lepšie vzťahy medzi deťmi, keď ich nedelíme od prváčikov na jednotky, dvojky, trojky, štvorky a päťky, to je potom už ťažko, keď sa toto zavedie,“ prezradila riaditeľka súkromnej ZŠ Jana Kramárová.

Klasické známkovanie postupne nahrádza slovné hodnotenie.

Podľa učiteľov by bolo potrebné zaradiť do vyučovania aj inovácie, a to hneď od prvého ročníka na základnej škole. Pre prváčika niekedy býva stresujúce aj obyčajné čítanie zo šlabikára nahlas. Odborníci preto radia čítať najskôr k stene a až potom nahlas pred spolužiakmi. „Keď čítajú k stene, tak čítajú akokeby sami sebe. Vtedy si čítajú svojim tempom, tak ako sú zvyknutí a tým sa odbúra strach a tréma. Keď idem popri nich, tak ich počujem a takto si napr. môžeme precvičovať aj básničku, ktorú sa majú naučiť naspamäť,“ povedala Stanislava Opatová zástupkyňa riaditeľa ZŠ Nižná.

Skúsení učitelia predstavujú inovatívne metódy vo výučbe aj budúcim absolventom pedagogických fakúlt. Podľa odborníkov by sa tak mohla skvalitniť ich príprava, ktorá by posunula naše slovenské školstvo dopredu. „Sprostredkujúca informácia tomu nášmu študentovi je určite efektívnejšia ako keď je to povedané len z úrovne teórie,“ dodala na záver Jana Duchovičová prorektorka pre vzdelávanie PF UKF.

Viac sa dozviete v našej reportáži tu.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password