Dnešný Svetový deň mokradí pripomína ich masívna obnova v Nitrianskom kraji

Pri príležitosti dnešného Svetového dňa mokradí o prácach informoval predseda regionálneho ochranárskeho združenia.

foto ilustračná (pixabay.com)

Pri obci Klížská Nemá v okrese Komárno sa momentálne uskutočňujú terénne úpravy pre rozsiahlu obnovu mokradí. Ochranári a vodohospodári pracujú na napojení mokradí naspäť na Dunaj formou prepojovacieho ramena v dĺžke približne 170 metrov.

Informoval o tom predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) Tomáš Kušík pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. februára.

Pri Klížskej Nemej sa nachádzajú pôvodné plochy mokradí, ktoré sa vytvorili v pozostatkoch dunajských ramien a v terénnych depresiách. Mokrade trpeli pre zmenený vodný režim a pre úpravy Dunaja na plavbu, vysvetľujú aktivisti z BROZ.

zdroj: FB BROZ

Mokrade donedávna oddeľovala od Dunaja vysoká, umelo vybudovaná línia brehu. Izolovala ich tak od pravidelného napájania vodou.

„Voda sa do mokradí dostávala len pri vysokých prietokoch v Dunaji, čím tieto ekosystémy a život na ne naviazaný trpeli,“ priblížili. Prepojovacie rameno, na ktorom ochranári pracujú, zabezpečí dotáciu vody do reliktov bývalého dunajského ramena a jednotlivých mokradí.

„Na mokrade je viazaný vývoj veľkého množstva hmyzu, rýb a obojživelníkov, ktoré slúžia ako dôležitá potravná základňa pre množstvo ďalších druhov živočíchov. Navyše sú mokrade veľmi dôležité aj pri zmierňovaní dosahov klimatickej zmeny,“ vysvetľuje Kušík. Dodáva, že preto pre zdravú prírodu a stabilné ekosystémy sú potrebné funkčné mokrade, dobre dotované vodou.

foto ilustračná (pixabay.com)

Práce na obnove mokradí v Klížskej Nemej sa začali koncom roka 2020 a mali by byť dokončené začiatkom marca 2021.

Na projekte LIFE BeeSandFish spolupracujú ochranári z BROZ, experti z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a vodohospodári z Vodohospodárskej výstavby. Dosahy projektu monitorujú odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Svetový deň mokradí sa oslavuje 2. februára. V tento deň v roku 1971 bol v iránskom meste Rámsar podpísaný dohovor o mokradiach – medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí, pripomína BROZ. Slovensko má v zozname zapísaných celkovo 14 mokradí. Dunajské luhy sú podľa ochranárov najväčším systémom mokradí, ktorý je vedený ako rámsarská lokalita.

Televízia Nitrička

Forgot Password