Deťom na nitrianskych školách sa budú venovať ambasádori športu

Zástupcovia mesta a Slovenského ľadového hokeja podpísali memorandum o spolupráci.

Nová spolupráca prinesie do základných škôl v Nitre v Nitre projekt Centrum športu pri základnej škole. Športové centrum pri základnej škole zahŕňa týždenný školský korčuliarsky program a popoludňajšie športové aktivity v školských kluboch zamerané na všeobecnú športovú prípravu.

Cieľom projektu je rozvíjanie pohybových aktivít detí na základných školách.

Do aktivít sa zapoja deti z rôznych tried v rámci školského klubu. S deťmi budú pracovať odborne pripravení ambasádori športových aktivít. Na jednu školu pripadne jeden stály ambasádor. „Momentálne sú vybraní štyria, ktorí budú pôsobiť na ZŠ Tulipánová, Beethovenova, Cabajská a Fatranská,“ uviedla Katarína Kretterová, koordinátorka práce s mládežou. Pilotný projekt športového centra pri základnej škole by sa mal realizovať počas dvoch školských rokov.

Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password