Cyrilometodská kultúrna cesta získala certifikáciu Rady Európy

Súčasťou certifikačného procesu bola trojhodinová obhajoba práce vedeckého výboru.

foto: UKF v Nitre

Podpora aktivít súvisiacich s budovaním Cyrilo-metodskej cesty priniesla úspech v podobe certifikácie Radou Európy. „V konkurencii tohtoročných 13 kandidátov sa tak táto cesta zaradila do európskeho zoznamu popri známej Svätojakubskej ceste. Novocertifikovaná kultúrna cesta Rady Európy je venovaná odkazu sv. Cyrila a Metoda a ich priamych učeníkov, ktorí stáli pri zrode slovanských kultúr,“ informuje Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, ktorá sa na aktivitách podieľa spolu s Nitrianskou diecézou. Za univerzitu podporu ťažiskovo zabezpečuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF a tiež Katedra geografie a regionálneho rozvoja a Katedra ekológie a environmentalistiky UKF.

Diecéza dlhodobo spolupracuje so Združením Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v Zlíne, mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom.

„Trasa cesty na území Nitrianskej diecézy nemá striktný líniový charakter, ale sieťový, pričom spája všetky významné lokality a miesta vo väzbe na  veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu,“ vysvetľuje diecéza. Ide napríklad o púte, liturgické slávenia, odborné semináre a konferencie, cyrilo-metodské slávnosti, muzeálne a archeologické expozície, historické festivaly a koncerty v Nitre, Močenku, Bojnej, Nových Zámkoch, Komárne, Močenku, Leviciach a Topoľčanoch. „Cyrilo-metodskí pútnici, či milovníci histórie a kultúry sa k nim môžu dostať všetkými spôsobmi, aj cez pešie turistické chodníky, alebo cyklotrasy. Na tejto ceste nie je podstatné, koľko kilometrov človek prejde, ale koľko a čo spozn,“ dodáva biskupstvo.

Televízia Nitrička

Forgot Password