Čas roztopaše a zábavy je tu

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… Kto by nepoznal najznámejšiu slovenskú fašiangovú pieseň?

Obdobie od Troch kráľov až do utorku pred Popolcovou stredou nazývame fašiangy. Poznáte zvyky a tradície spojené s touto časťou roka?

Fašiangy sú tradične spojené so zábavou a oslavami konca zimy. Každoročne sa v tomto období konajú plesy a karnevaly, hoduje sa a zabáva. Fašiangy sa oslavovali už pred príchodom kresťanstva. Za čias Veľkej Moravy ich naši predkovia nazývali mjasopust, teda obdobie, kedy sa nemohlo jesť mäso. V minulosti sa počas fašiangov organizovali svadby, zabíjačky a ľudové veselice. Oslavy boli pritom rôzne na dedine aj v meste. Dnes sa tieto rozdiely takmer zmazali a ľudia sa môžu zúčastňovať rôznych plesov, detských karnevalov, jarmokov alebo pochodov.

V predkresťanskom kontexte je možné fašiangy chápať aj ako obdobie plné mágie. Na privolanie jari, zabezpečenie úrody a plodnosti praktizovali ženy rôzne symbolické aktivity.

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú masky. Na dedinách zvykli muži robiť pochôdzky po domoch. Prezlečení boli za turoňa, medveďa, kozu alebo koňa, čo malo symbolizovať mužskú silu plodnosti. Masky najčastejšie predvádzali smrť a oživenie zvieraťa, čo pochádza u obnovy a prebúdzania prírody po zime. V sprievode však nechýbali ani muži preoblečení za ženy, prespanky alebo Cigánky, ktoré parodovali rôzne momenty, napríklad v správaní sa svadobného páru.

Tradičným jednom fašiangov sú šišky, fánky, pampúchy záviny a rôzne zabíjačkové špeciality. Konzumovali sa kalorické jedlá a hoci naši predkovia žili striedmo, počas obdobia fašiangov pred 40 dňovým pôstom si dopriali a jedli do sýtosti.

Po prijatí kresťanstva dostali aj fašiangy iný nádych. Z časti v nich ostali sprievody v maskách, avšak aj tie mali v minulosti rituálny význam. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. Dnes sa pri výbere masky dôraz kladie skôr na jej estetickú stránku. Na plesoch sa objavujú princezné, bojovníčky alebo rozprávkové postavičky.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.. Spieva sa v jeden z tradičných fašiangových piesní. Fašiangy aj Veľká noc snáď vysvetľovať nemusíme. Čo sú teda Turíce? Práve tie sú spojené s kresťanskou tradíciou. Ide o obdobie svätodušných sviatkov, kedy kresťania oslavujú zostúpenie Svätého Ducha. Aj Turíce však boli pôvodne pohanským sviatkom. V tomto čase sa otvárali studničky, stavali máje, nosili bahniatka a zelené vetvičky, ktoré mali ľudí chrániť pred zlými silami. V súčasnosti sa ešte zvyknú stavať turičné vatry, no bičom na poli už plieska naozaj len málokto. Názov je odvodený od slova tur – pohanský boh plodnosti. Turíce sa oslavujú 50 dní po Veľkej noci.  

Fotografie – zdroj pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password