Bližšie k sebe vďaka tvorivosti

Mesto Nitra v spolupráci s Radou seniorov a Krajským osvetovým strediskom v Nitre pripravilo projekt s názvom Bližšie k sebe vďaka tvorivosti.

Cieľom projektu je aktivizácia seniorov a senioriek, podpora rozvoja osobnosti jedinca a medzigeneračných vzťahov, nakoľko workshopov sa môžu zúčastniť seniori a tiež generácie detí alebo vnúčat. Príbuzenský vzťah však nie je podmienkou. Zúčastnení budú mať možnosť vyskúšať si rôzne aktivity z oblasti umenia a ľudových remesiel.

Projekt sa zameriava predovšetkým na podnietenie seniorov k zmysluplnému tráveniu voľného času a podporu aktívneho prežívania jesene života.

Workshopy sú zadarmo a záujemcovia sa môžu prihlásiť na hrozenska@msunitra.sk alebo telefonicky na čísle 037/6 502 388, a to najneskôr do 5 dní pred konaním workshopu. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Aj počas realizácie workshopov je potrebné riadiť sa aktuálnymi platnými protiepidemiologickými opatreniami. Účastníci sa pri vstupe do Krajského osvetového centra v Nitre preukážu potvrdením o očkovaní, platným antigénovým testom, nie starším ako 48h alebo PCR či LAMP testom, nie starším ako 72h, prípadne potvrdením o prekonaní koronavírusu v predchádzajúcich 180 dňoch.

Termíny workshopov:

  • 13.9.; 20. 9.; 27. 9. 2021 od 09:00 AKVAREL (3×4 hodiny)
  • 22.9. 2021 od 09:00 KRESBA (4 hodiny)
  • 23.9. 2021 od 09:00 MAĽBA (4 hodiny)
  • 20.–24. 9. 2021 od 09:00 PALIČKOVANIE (5×4 hodiny)
  • 11.–13. 10. 2021 od 09:00 HÁČKOVANIE (3×4 hodiny)
  • 25.–26. 10. 2021 od 09:00 PLETENIE Z PEDIGU (2×4 hodiny)

Televízia Nitrička

Forgot Password