Biskup požehnal nové pamätné tabule

V starolehotskom kostole pribudli nové pamätné tabule. Pripomienku na dvoch rímskokatolíckych kňazov posvätil nitriansky biskup.

„Vo filiálnom kostole sv. Mikuláša biskupa v Starej Lehote, patriacej do farnosti Modrová, celebroval 2. februára 2020 svätú omšu nitriansky diecézny biskup Viliam Judák,“ informuje nitrianske biskupstvo.

Bohoslužbu, ktorej sa zúčastnilo množstvo veriacich, vyslúžil biskup spolu s miestnym farárom Jozefom Drobným. Po jej skončení sa všetci presunuli pred chrám, kde boli pamätné tabule slávnostne odhalené a následne biskupom aj požehnané. Pamiatku na dvoch kňazov, rodákov zo Starej Lehoty, si tak veriaci môžu pripomínať pri každom vstupe do miestneho kostola.

zdroj: fb Biskupstvo Nitra

Obaja rímskokatolícki kňazi, Peter Briška a Anton Domin, pôsobili počas svojho života v Nitrianskej diecéze.

Po štúdiu teológie v Banskej Bystrici bol Peter Briška v roku 1918 vysvätený za kňaza. Zo začiatku vyučoval náboženstvo v Prievidzi, neskôr sa stal farárom v Lazanoch. Od roku 1937 pôsobil v Nitrianskej diecéze ako farár vo Veľkých Chlievanoch. „Bol aktívny aj v publicistike a vo verejnom živote,“ popisuje záujmy Brišku biskupstvo.

Anton Domin bol za kňaza vysvätený v júni 1948 v Nitre. Pôsobil ako kaplán vo viacerých obciach na Slovensku – v Starej Bystrici, Lietave, Skalitom a Považskej Bystrici. Tiež bol aj správcom farnosti v Lutišiach, Lednických Rovniach a vo vtedajšom Závaží či farárom vo Varíne. No nemal to v živote vždy ľahké. „V roku 1951 bol uväznený a následne bol tri roky zaradený v tzv. pomocných technických práporoch,“ vysvetľuje nitrianske biskupstvo. Keď mal Anton 59 rokov, bol mu udelený titul honorárneho dekana, neskôr aj honorárneho kanonika. Od roku 1996 bol na odpočinku v Považskom Podhradí.

Televízia Nitrička

Forgot Password