Arpássyho vila, mestská tržnica aj nitrianska Kalvária dostanú dotácie na záchranu kultúrnych pamiatok

O prerozdelení dotácií rozhodovali na poslednom zasadnutí krajského zastupiteľstva poslanci.

Kalvária v Nitre (foto: nh)

Vila grófa Arpássyho na Kamennej ulici na Zobori bola za národnu kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 2003. Na výstavbe vily spolupracoval architekt a predstaviteľ secesie Leopold Bauer so staviteľom Jánom Tomaschekom, ktorý sa podieľal na viacerých známych budovách v Nitre. Vila bola dokončená v roku 1899 a odvtedy prechádzala viacerými úpravami.

Ďalšie úpravy sa budú týkať opravy strechy, na ktorú krajskí poslanci schválili sumu 3 500 €.

Žiadateľom o dotácie bola aj Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra – Kalvária. V rámci II. etapy obnovy nitrianskej Kalvárie sa vykoná hydrofobizujúca injektáž a aplikácia zvislej tesniacej omietky za 4 500 €. Z národných kultúrnych pamiatok v Nitre bola podporená aj Mestská tržnica – bývalé kasárne. Mesto Nitra ako žiadateľ získa 3 500 € na umelecko-remeselnú obnovu okien, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Poslednou podporenou pamiatkou z Nitry je Františkánsky kostol, pre ktorý budú za 4 500 € vyrobené okná refektára kláštora.

Dotácie v sume 110 000 € budú prerozdelené celkovo medzi 35 pamiatok v Nitrianskom kraji.

Nachádzajú sa medzi nimi napríklad Oponický hrad a hrad Hrušov, protiturecká pevnosť v Komárne, kaštieľ v Mojmírovciach, Apponyiovský kaštieľ, vodný mlyn v Kolárove a viaceré kostoly, kaštiele a kaplnky v kraji.

Dotácie pôjdu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Určené sú na obnovu národných kultúrnych pamiatok v rámci programu Zachráňme kultúrne pamiatky NSK.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password