Areál SPU prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Práce majú byť ukončené už tento mesiac

Projekt s názvom Zelená infraštruktúra financuje Európsky fond regionálneho rozvoja sumou vyše 402 000 eur, viac ako 21 000 eur tvorí spolufinancovanie z vlastných zdrojov SPU. Práce sa začali v decembri 2020.

V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre pokračujú práce, ktoré majú zrevitalizvať jej okolie. Rozsiahla rekonštrukcia sa zameriava na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, zmenu klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia. V neposlednom rade ide aj o estetiku prostredia.

„Predmetom renovácie je obnova komunikácií, osvetlenia, mobiliáru, vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, odstránenie náletových krovín a stromov, na ploche viac ako 14 tis. m²,“ informoval prorektor SPU pre investičný rozvoj Tibor Tóth.

Okrem úpravy komunikácií a verejného parkového osvetlenia zmenou prechádza aj úprava sadov. Obnovujú sa existujúce porasty v protihlukovej bariére, prebieha výsadba drevín a vysádzajú sa rastliny a dreviny v spevnenej zhromažďovacej ploche.

Pôvodné dreviny sa obnovia, pribudnú nové trvalkové záhony a vznikne tu aj kvitnúca lúka.

„Na revitalizovanej lokalite bol navrhnutý výrub 98 drevín a krovín z dôvodu zlého zdravotného stavu. Ide o dreviny s vysokým stupňom mechanického poškodenia, výrazne presychajúce, prestarnuté a poškodené chorobami a škodcami, ohrozujúce zdravie občanov, ako aj invázne dreviny a nálety, ktoré majú potenciál rýchlo sa šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov,“ vysvetlil prorektor. Mesto Nitra, ako príslušný orgán, dalo povolenie na výrub a súčasne sa vysadilo 142 nových drevín, keďže v takomto pomere bola vyčíslená spoločenská hodnota vyrúbaných drevín.

Priestor sa doplní aj o ďalších 42 krov a bylinnú zložku v podobe trvalkových záhonov.

Z listnatých stromov tu nájdete napríklad platan javorolistný, lipu zelenú, ginko, hrušku okrasnú a viac druhov javorov či borovíc. Počas obdobia kvitnutia oči návštevníkov areálu poteší pohľad na perovskiu, juku, plamienok, okrasný cesnak a rôzne druhy narcisov.

zdroj foto: SPU v Nitre

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password