Archeológom sa podaril unikátny nález

Ich objav je poriadne starý. Pochádza zo 4. storočia pred Kristom až 2. storočia po Kristovi.

Počas jesenného archeologického prieskumu hradiska v Jánovciach – Machalovciach sa podarilo archeológom z Múzea Spiša v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a Spolkom Septentrio nájsť unikátnu bronzovú figúrku muža so zlatými očami. Do výskumu je zapojená aj Katedra archeológie z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Sedem centimetrov vysokú figúrku možno na základe charakteristických čŕt zaradiť do staršej doby laténskej až staršej doby rímskej.

Má výrazné oči a nos, vlasy sčesané dozadu a na krku vyobrazený nákrčník. Podľa archeológov ide o nález z 4. storočia pred Kristom až 2. storočia po Kristovi, kedy na území Spiša sídlil keltský kmeň Kotínov. Figúrka bola verejnosti po prvýkrát predstavená začiatkom decembra. Verejnej prezentácie v Múzeu Spiša sa zúčastnila archeologička múzea Mária Hudáková, archeológ a odborný asistent z Katedry archeológie FF UKF v Nitre Dominik Repka a starosta obce Jánovce Jozef Kacvinský.

Foto: UKF v Nitre/Matúš Hudák

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password