Ako vznikol Advent?

Advent je obdobím očakávania príchodu Ježiša Krista. Pripravujeme sa ním na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Jeho počiatky siahajú až do stredovekého Ríma.

V nedeľu 1. decembra sa pre kresťanov začalo obdobie adventu a taktiež nový cirkevný rok. V katolíckej cirkvi je prvá adventná nedeľa už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy, pokánia a radostnej spomienky na Narodenie Pána.

„Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého. Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina,“ vysvetľuje Nitrianske biskupstvo a dodáva, že adventné obdobie v tejto forme zahrňovalo šesť nedieľ a malo pôstny charakter.

Bazilika Santa Maria Maggiore
zdroj: pixabay.com

Neskôr pápež Gregor I. Veľký skrátil adventné obdobie na štyri nedele (symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent až v 8. – 9. storočí.

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).

Symbolom adventného obdobia je i adventný veniec so štyrmi sviecami. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ.

zdroj: pixabay.com

Pôvodný adventný veniec vznikol v 19. storočí a jeho drevenú verziu vyrobil Johann Henrich Wichern, učiteľ nedeľnej školy, ktorý sa okrem iného staral aj o opustené deti v útulku. Na základe ich neustálych otázok, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

„Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu,“ dodáva Biskupstvo Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password