Ako vzniklo písmo pre nevidiacich?

V sobotu 4. januára si pripomíname Svetový deň Braillovho písma.

Na svete žije asi 285 miliónov ľudí so zrakovým postihnutím, z toho je 39 miliónov nevidiacich a 246 miliónov slabozrakých. Na Slovensku ich zastrešuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami. Jednou z nich vždy bolo aj sprístupnenie kníh pre týchto ľudí.

Po stáročia chýbalo písmo, ktoré by nevidiacim otvorilo cestu k poznatkom, vzdelaniu a kultúre. K významnému obratu prispelo až vytvorenie Braillovho písma.

zdroj: unss.sk

Písmo nesie názov po jeho vynálezcovi Louisovi Braillovi. Ten sa inšpiroval Barbierovým písmom, ktorý ako prvý prišiel s nápadom písma zapisovaného bodmi. Pôvodné písmo však malo niekoľko nedostatkov, preto sa Braille snažil o jeho zlepšenie.

„Keď Barbier odmietol spoluprácu na reforme svojho písma, Braille, skoro 16-ročný, na jeho základe koncom roku 1824 zostavil nové písmo, ktoré vyhovovalo potrebám nevidiacich,“ vysvetľuje ÚNSS.

zdroj: unss.sk

Každé písmeno abecedy, interpunkčné znamienko, matematický či chemický symbol, dokonca aj notový záznam predstavuje jednu braillovskú bunku Braillovho písma. Každá bunka pozostáva zo šiestich reliéfnych bodov v dvoch stĺpcoch po troch. Vďaka tomu je písmo ľahko čitateľné bruškami prstov.

Prvou knihou napísanou v tomto písme boli v roku 1837 Dejiny Francúzska. „V Uhorsku písmo zaviedli až v roku 1893 a prvé slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli až za 1. ČSR, po roku 1923,“ informuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Samotný Braille prišiel o zrak, keď mal tri roky. Neskôr sa miestom jeho výchovy a vzdelávania stal Národný ústav pre mladých nevidiacich v Paríži. Tu vytvoril aj písmo, vďaka ktorému ho dnes pozná celý svet.

zdroj: unss.sk

„Bol hudobne nadaný, jeho meno figurovalo medzi prvými žiakmi v gramatike, dejepise, zemepise, v ručných prácach a v iných predmetoch, pričom pomáhal pri vyučovaní svojich spolužiakov,“ dodáva ÚNSS.

Stal sa učiteľom v ústave, kde vyučoval hru na klavíri či francúzsku gramatiku. Zomrel na tuberkulózu vo veku 43 rokov.

Televízia Nitrička

Forgot Password