Agrokomplex stále nemá riaditeľa. Aj druhé tohtoročné výberové konanie bolo neúspešné

Nitrianske výstavisko zostáva bez riaditeľa. Kandidáti neuspeli ani po znížení nárokov na predchádzajúce skúsenosti.

zdroj: TV Nitrička

Ministerstvo pôdohospodárstva SR stále neúspešne hľadá riaditeľa štátneho podniku. Rezort dnes informoval, že ani posledné výberové konanie nenašlo toho pravého.

Konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národného výstaviska Agrokomplex bolo vyhlásené v máji 2022. Ako kvalifikačný predpoklad uchádzačov sa uvádzalo ukončenie vysokoškolského vzdelania 2. stupňa a prax v riadiacej pozícii minimálne 2 roky. Pri výberovom konaní, ktoré bolo vyhlásené v decembri minulého roka a výsledok bol oznámený vo februári 2022, sa ako podmienka uvádzala riadiaca prax minimálne 3 roky.

Komisia okrem toho prihliada na znalosť súčasných podmienok výstaviska, súvisiacej legislatívy, cudzích jazykov, na skúsenosti v oblasti PR, skúsenosti s organizovaním výstav na vyššej úrovni, na rôzne certifikáty a osvedčenia. Predpokladom sú tiež manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti. Uchádzači musia predložiť Stratégiu a koncepciu rozvoja Agrokomplexu v rozsahu maximálne 10 strán A4.

Ani jeden z kandidátov zatiaľ nesplnil bodové hodnotenie.

„V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 85 %, čo predstavuje získať minimálne 107 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu 125 bodov,“ vysvetlil rezort vo februári.

Rozhodovalo sa vtedy o troch uchádzačoch. Eduard Krcho získal 69 bodov, Michal Bezák 44 bodov a Matej Madaj 41 bodov. Výberová komisia preto vyhlásila konanie za neúspešné. Podobná situácia nastala opäť.

V pondelok 20. júna sa uskutočnilo ďalšie konanie. Tento raz išlo o štyroch kandidátov.

Konanie sa skladalo z písomnej časti – odborného testu a ústnej časti – verejného vypočutia. Minimálna hranica úspešnosti bola 70 %, čo predstavovalo získať najmenej 105 bodov z celkového počtu 150 bodov.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie Peter Davidov získal spolu 84 bodov, Tibor Danáč 83 bodov, Tomáš Hanulík 73 bodov a Igor Hubinský 67 bodov. Komisia opäť konštatovala, že konanie bolo neúspešné. Nahrávky z verejného vypočutia sú dostupné na webe a facebookovej stránke rezortu.

V súčasnosti Agrokomplex uvádza, že funkciou riaditeľa je poverený Vladimír Koppan, vedúci Slovenského poľnohospodárskeho múzea.

Vedením podniku boli v ostatných rokoch istý čas poverení napríklad Mária Balková, vedúca oddelenia ľudských zdrojov či Ondrej Vaňo, ktorý je dnes uvádzaný ako zástupca riaditeľa pre obchod a služby. Vaňo bol funkciou poverený po odvolaní riaditeľa Róberta Kanása koncom minulého roka. Kanása komisia vybrala na post riaditeľa v lete v roku 2020, teda počas pandémie, kedy bola vystavovateľská činnosť výrazne obmedzená.

Podľa portálu teraz.sk sa na výstavisku od roku 2008 do roku 2020 vystriedalo 13 riaditeľov. Najvyšší kontrolný úrad poukázal na to, že väčšinou išlo o politické nominácie. Post riaditeľa v ostatných rokoch zastávali napríklad Mário Dinga či Branislav Borsuk, ktorý podnik viedol v rokoch 2018 až 2020, kedy bol odvolaný a koncom roka čelil obvineniam vtedajšieho ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO). Rezort vtedy prišiel s masívnymi podozreniami na tunelovanie Agrokomplexu, čo exriaditeľ Borsuk odmietal.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password