Masívne podozrenia z tunelovania štátneho podniku Agrokomplex začínajú naberať nový rozmer

Zriadenie špeciálneho útvaru na odhaľovanie korupčného správania prináša prvé ovocie.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, Adrián Macko, poverený výk. funkcie vedúceho Protikorupčného oddelenia MPRV SR, riaditeľ štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko Róbert Kanás informujú o zisteniach (foto: MPRV SR)

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zriadil 1. augusta 2020 Oddelenie protikorupčnej jednotky. Prvý výsledok práce je v podobe trestného oznámenia spojený so štátnym podnikom agrokomplex Národné výstavisko. V roku 2018 nastúpil na post riaditeľa Agrokomplexu (AX) nominant SNS Branislav Borsuk. Za necelé dva roky priviedol ziskový podnik k strate 800.000 €. V minulom roku si dokonca Agrokomplex vzal úver v hodnote 4 mil. EUR. 

Od augusta do novembra 2020 sa na pôde Agrokomplexu uskutočnila Finančná kontrola na mieste, ktorá sa zamerala takmer na všetky verejné obstarávania za obdobie rokov 2019 a 2020. V štátnom podniku dochádzalo k úmyselnému deleniu zákaziek. Kontrolná skupina podrobila verejné obstarávania a zmluvné vzťahy hĺbkovej analýze vo vzťahu k možnému páchaniu trestnej činnosti.

„Výsledkom kontroly je trestné oznámenie, ktoré obsahuje 56 samostatných skutkov: bol porušený Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o štátnom podniku, niektoré zákazky boli predstierané, že sa zrealizovali, porušila sa povinnosť pri správe cudzieho majetku,“ doplnil minister Ján Mičovský.

Hlavným rámcom podozrení je porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Konkrétne ide o podozrenia z úmyselného predražovania zákaziek a uprednostňovanie spriaznených firiem.

„Vzhľadom na skutočnosť, že k danej veci prebiehajú procesné úkony, k podrobnostiam týkajúcim sa konkrétnych zákaziek sa pre možné zmarenie, resp. sťaženie vyšetrovania nemôžeme vyjadrovať,“ povedal Adrián Macko, poverený vedúci Oddelenia protikorupčnej jednotky MPRV SR.

Bývalé vedenie zrealizovalo výstavbu Relaxparku a Cyklocesty, avšak bez stavebného povolenia a na cudzích pozemkoch.

Za škodu spôsobenú AX výstavbou Relaxparku, Cyklocesty a Móla v Relaxparku možno považovať celkovú výšku vynaložených nákladov na ich výstavbu, vzhľadom na to, že stoja na cudzích pozemkoch bez stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. V tomto prípade ide o škodu takmer 412.000 €.

Ďalším zistením bolo, že pri zadávaní zákaziek tzv. prieskumom trhu dochádzalo k rotácii pravdepodobne spriaznených firiem. AX si dokáže vlastnými zamestnancami a technikou urobiť viaceré úkony: orezy stromov, sadbové úpravy a pod. Za bývalého vedenia sa tieto zákazky obstarávali za nehorázne vysoké sumy, napr. orezy stromov externou firmou za takmer 70.000 €.

Kontrolná skupina skonštatovala aj absolútne nehospodárne rozhodnutie, kde vybavený a funkčný gastropríves bol zakúpený v hodnote viac ako 41.000 €  a za čas jeho používania vyrobil stratu v sume 6.500 €. Druhý gastropríves v sume viac ako 25.000 € bez vybavenia je odstavený v jednom z pavilónov a nebol ani raz použitý.

1. augusta 2020 sa novým riaditeľom agrokomplexu Národného výstaviska stal Róbert Kanás.

„Keď som preberal Agrokomplex, očakával som potrebu okamžitých krokov a rýchlych riešení súvisiacich s predchádzajúcimi manažérskymi pochybeniami, ale pravdupovediac tak hlbokú morálnu krízu, v akej som podnik našiel, som nepredpokladal,“ vyjadril sa riaditeľ AX Róbert Kanás.

Národné výstavisko sa musí vysporiadať s finančnou stabilizáciou, dokončením personálneho auditu a aplikáciou racionalizačných opatrení.

Vízia nového vedenia je vybudovať z Agrokomplexu moderné výstavisko, ktoré bude slúžiť nielen potrebám štátu, ale predovšetkým širokej verejnosti. V pláne je aj vybudovanie celoslovenského konferenčného centra, pretože v tejto oblasti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami.„V súvislosti s koronakrízou pripravujeme aj nové projekty. Jedným z nich je online výstavníctvo,“ dodal R. Kanás.

Televízia Nitrička

Forgot Password