Poznáme meno nového šéfa Agrokomplexu

Meno nového riaditeľa nitrianskeho Agrokomplexu je známe. Druhého kola výberového konania sa zúčastnil len jeden kandidát.

Róbert Kanás

Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

O novom šéfovi jedného z najvýznamnejších štátnych podnikov v gescii ministerstva pôdohospodárstva sa rozhodlo v pondelok 20. júla. Rezort o o tom informoval na svojej webovej stránke. Druhého kola výberového konania sa pritom zúčastnil len jeden kandidát, ktorý ako jediný spomedzi 13 uchádzačov úspešne absolvoval aj prvé kolo.

Do stoličky riaditeľa výstaviska v Nitre zasadne Róbert Kanás.

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa národného výstaviska pozostávalo z osobného pohovoru, na ktorom musel kandidát prostredníctvom riešenia modelových situácií preukázať manažérske zručnosti, ale aj osobnú integritu a znalosť legislatívy, vzťahujúcej sa k štátnemu podniku. Výberová komisia hodnotila efektívnu komunikáciu, zvládanie stresu aj schopnosť riešiť problémy. „Komisia po zhodnotení rozhodla, že Ing. Róbert Kanás spĺňa predpísanú hranicu úspešnosti, očakávania agrorezortu a stáva sa víťazom výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko,“ uvádza rezort. Kanás spolu v oboch kolách získal 162 z celkového počtu 195 bodov.

Róbert Kanás je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a počas svojej doterajšej kariéry pôsobil na viacerých vrcholových riadiacich postoch, najmä vo finančnom sektore. Podľa ministerstva má tiež skúsenosti s úspešných organizovaním výstav.

História národného výstaviska v Nitre siaha až do roku 1973 a aj v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti na Slovensku.

Aktuálne zamestnáva približne 170 ľudí a riaditeľ, ktorého do funkcie menuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, je jeho štatutárnym orgánom a priamym podriadeným ministra. V súvislosti s pandémiou COVID-19 boli odložené alebo zrušené viaceré tradičné podujatia, medzi nimi i obľúbený poľnohospodársky veľtrh Agromokomplex. Alternatívou by mu však už v septembri mohla byť výstava Potulky vidiekom 2020.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password