77 rokov od vpádu nemeckých vojsk do Nitry

29. augusta 1944 bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie v Banskej Bystrici a prvé nemecké vojská začali Nitrou prechádzať už 31. augusta. Deň na to prišla do mesta časť nemeckej divízie na nákladných obrnených autách, s mínometmi a delami.

Obec Urmince si spomína na pamätný deň, kedy nemecké jednotky 20. divízie SS v roku 1944 postupovali od Nitry cez Čakajovce, Lefantovce a Oponice.

„31. augusta boli povstalecké vojská donútené ustúpiť zo svojich postavení pri Lužiankach a Čakajovciach k Mýtnej Novej Vsi. Tu došlo k boju. Po nasadení tankov a obrnených transportérov do bojov museli povstalci ustúpiť na obrannú líniu tiahnucu na Urmince, Topoľčany a Krnču. Pri Urminciach 3. 9 1944 došlo k ťažkým bojom s nemeckými jednotkami. Tieto utrpeli značné straty. No straty na životoch boli aj na strane povstalcov. Povstalci ustúpili pred presilou do Topoľčian,“  uvádza obec Urmince na svojej stránke.

Nemci sa chceli ubytovať v kasárňach, avšak Ján Šmigovský, veliteľ posádky, bol aj naďalej rozhodnutý zachovávať vernosť iba slovenskej vláde. So svojimi jednotkami sa nepridal k povstalcom, ale nehodlal podporovať ani nemecké okupačné vojská. Táto skutočnosť bola dôvodom, že Ján Šmigovský bol po skončení vojny odsúdený na trest smrti.

Napriek blízkosti nemeckých vojakov sa začali partizáni objavovať v blízkosti Nitry, konkrétne v pohoriach Vtáčnik a Tribeč.

Zdroj: Múzeum SNP

Správy o výskyte partizánov v okolí Nitry sa šírili do okolitých miest a obcí, ktoré si svoje spomienky na spomínané udalosti uchovávali v obecných kronikách a novinách. Pre hrdinov, ktorí v boji položili život, postavili pomníky, ktoré budú navždy pripomínať hrdinstvo tej doby.

V obci Cabaj-Čápor je postavený pomník, ktorý bol v roku 1965 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a má pripomínať hrdinov padlých v boji, ktorí bojovali za slobodu vlasti. Autorom je sochár, Július Bártfay.

Televízia Nitrička

Forgot Password