Veci zo zbierky poputovali do Detského domova sv. Lujzy

Hračky a šatstvo, obuv či iné potreby pre deti a mládež – to všetko sú veci, ktoré patria k nášmu každodennému životu. Nie pre všetkých je však táto výbava samozrejmosťou.

Členovia Nadácie POMOC zriadenej Nitrianskym samosprávnym krajom sa rozhodli usporiadať zbierku. Jej výťažok skončil v Detskom domove sv. Lujzy, ktorý patrí Diecéznej charite v Nitre.

Aktivita zástupcov nadácie bola jedným z prejavov praktickej pomoci deťom, ktoré teplo rodinného krbu nikdy nezažili. Nahrádzajú im ho zamestnanci detského domova.

Výťažok zo zbierky v podobe hmotných darov odovzdali vedeniu domova podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder a správca Nadácie a poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Marcel Filaga s členmi Správnej a Dozornej rady nadácie.

Podľa slov zástupcov nádacie bola aktivita síce prvou, ale určite nie poslednou pomocou.

„Mons. Viliam Judák nie je len členom správnej rady nadácie POMOC, ktorej zriaďovatelom je Nitriansky samosprávny kraj, ale je zároveň aj morálnou a duchovnou autoritou nadácie, preto je aj Nitrianske biskupstvo stálym partnerom našich projektov.  A keďže pomoc sa musí oplácať, rozhodli sme sa pomôcť práve detskému domovu LUJZA, ktorý patrí pod Nitriansku diecéznu charitu, od ktorej sme sa mnohému priučili,“ vysvetľuje Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Detský charitný dom sv. Lujzy bol zriadený v roku 1998 ako jeden z prvých domovov rodinného typu. Svoju činnosť vykonáva ako Centrum pre deti a rodiny. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie domova a starostlivosti dieťaťu v súlade s jeho individuálnymi potrebami a s cieľom harmonického vývinu. Prioritou tímu je vytvoriť deťom vhodné prostredie prijatia, lásky a dôvery. Deti sú podľa svojich individuálnych schopností a možností zapojené aj do denného režimu ich nového domova. Celková kapacita zariadenia je 10 detí a mladých dospelých.

Nadácia POMOC

Nitriansky samosprávny kraj zriadil nadáciu, ktorej hlavnou úlohou je priblížiť konkrétnu pomoc občanom, ktorí ju skutočne potrebujú, a ktorí by bez nej nedokázali dôstojne žiť. Svojimi aktivitami sa preto snaží pomáhať nielen deťom a mládeži, ale aj starým, chorým a bezmocným občanom v núdzi, ktorí potrebujú pomoc najmä v oblasti starostlivosti, zabezpečenia liečby či zdravotnej rehabilitácii. Nadácia poskytuje pomoc aj jednotlivcom a skupinám, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú humanitárnu pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password