Zrkadlisko pred aulou SPU sa vráti do svojej pôvodnej podoby

Ide o jeden z objektov areálu, ktoré boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Vráti sa preto k svojej pôvodnej podobe.

Pred budovou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity už nejaký čas prebiehajú rekonštrukčné práce bazéna, respektíve zrkadliska, ktoré je umiestnené priamo pred aulou. Práce začali v októbri 2020, ukončené majú byť v júni 2021. Výška nákladov sa vyšplhá na 413 868 eur s DPH. „V súčasnosti prebiehajú stavebné  práce, ktoré zahŕňajú kompletnú obnovu zrkadliska vrátane keramických obkladov do pôvodnej farebnej kombinácie a veľkosti, s premostením a cirkuláciou vody,“ objasnila obsah prác hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Podľa prorektora SPU pre investičný rozvoj Tibora Tótha k obnove priestorov bolo potrebné pristúpiť z dôvodu havarijného stavu a nevyhovujúcej statiky premostenia pred budovou.

„Účelom stavby je obnova zrkadliska do pôvodnej architektonickej podoby podľa projektu z roku 1961, zabezpečenie statickej únosnosti konštrukcií, vodonepriepustnosti, odstránenie nepôvodných prvkov. Premostenie bude kompletne sanované a bude doplnené o nový prvok – sklenené zábradlie,“ dodal prorektor.

Zrkadlisko pred aulou je jedným z deviatich objektov v areáli SPU, ktoré Pamiatkový úrad SR v roku 2014 vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.

„Vybudované bolo v roku 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a odvtedy prešlo niekoľkými úpravami,“ vysvetľuje Renáta Chosraviová. Rekonštrukcia preto prebieha pod dohľadom a v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) v Nitre. Medzi požiadavkami úradu bolo odstránenie nepôvodných fontán, betónových ostrovčekov, nepôvodnej dlažby a obkladov, a naopak, návrat k pôvodnej farbe zrkadliska s použitím keramických obkladov pôvodnej veľkosti. V zrkadlisku boli aj korytnačky a ryby, podľa pôvodného projektu však malo ísť o čistú vodnú hladinu. Z tohto dôvodu a vzhľadom na hygienické hľadisko sa návrat živých obyvateľov do bazéna nepredpokladá. „Zostáva dokončiť pokládku obkladov bazénového telesa, premostenie a dokončovacie práce v okolí bazéna vrátane cirkulácie vody,“ dodal prorektor.

foto: SPU v Nitre

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password