Zmena parkovného zasiahne mnohých Nitranov

Prevádzkový poriadok parkoviska v OC Mlyny prejde od 01.02.2020 úpravou.

Obchodné centrum využívajú obyvatelia mesta zväčša každý deň. To spôsobuje kompilácie najmä s verejnou dopravou. Vjazdy do podzemného ale aj nadzemného parkoviska sa zaplnia autami, ktoré blokujú vozovku a mnohí vodiči sa v okolí nákupného centra nedokážu dostať cez zablokované okruhy. Spočiatku bola parkovacia politika nákupného centra benevolentná. Autá mohli parkovať v priestoroch domu po celý deň zadarmo. To však spôsobovalo, že sa z Mlynov, stalo záchytné parkovisko. Vedenie sa preto rozhodlo zmeniť parkovaciu politiku a stanoviť platené parkovné. Doteraz si obyvatelia Nitry zvykli vojsť do centra a mať prvé 3 hodiny zadarmo. To sa však od tohto roku zmení.

Parkovanie bude platené.  

Nákupné centrum zavádza spoplatnenie nielen dlhodobého, ale aj krátkodobého státia.

Parkovanie v I. zóne

„Parkovanie v 1. zóne v OC Mlyny, t. j. v parkovacom dome a v podzemnej garáži, je pre návštevníkov spoplatňované nasledovne: prvých 10 minút parkovania zdarma,“oznamuje OC Mlyny.

„Počas pracovných dní budú prvé tri hodiny v parkovacom dome a podzemnej garáži (počas kalendárneho dňa) spoplatnené čiastkou 0,50€ vrátane DPH, po ich uplynutí bude cena každej ďalšej začatej hodiny 1,50€  vrátane DPH,“ uvádza OC Mlyny. Víkendy a sviatky v 1. zóne predlžujú dobu státia na 6 hodín, opätovne si však budeme musieť zaplatiť 0,50€. „Každá ďalšia začatá hodina bude stáť 1,50€ vrátane DPH ,“ informuje obchodný dom.

Pixabay

Parkovanie v II. zóne

Parkovanie v 2. zóne (strecha na parkovacom dome) bude pre návštevníkov spoplatnená podobne, teda prvých 10 minút bude parkovanie zdarma. „Počas pracovných dní budú prvé 3 hodiny počas kalendárneho dňa spoplatnené sumou 0,50€  vrátane DPH, nad 3 hodiny počas kalendárneho dňa 5 €,“ zverejňuje obchodný dom. Víkendy a sviatky predĺžia dobu státia o polovicu. Prvých 6 hodín si centrum účtuje 0,50€, státie nad 6 hodín v 2. parkovacej zóne vás počas kalendárneho dňa vyjde na sumu 5€.

Doba parkovania bude naďalej evidovaná na parkovacom lístku, ten bude návštevníkom vydávať automat. V prípade straty lístku môže dotyčná osoba požiadať o jeho opätovné vydanie pri informačnom pulte od 9:00 do 21:00 za sumu 3€. Pokiaľ sa rozhodnete riešiť problém s automatom, priplatíte si o 13€ navyše. Vodič môže uhradiť parkovanie pred odchodom z garáže v ôsmich registračných pokladniach.

„Vodič je povinný opustiť parkovisko do 15 minút od zaplatenia parkovného. V prípade, že tak neurobí, je povinný opätovne doplatiť vzniknutý nedoplatok,“ oznamuje OC Mlyny.

Motocykle majú parkovanie bezplatné „Pri vjazde vodič motorky zazvoní na komunikátor na parkovacej rampe, počká na reakciu parkovacej služby, ktorá mu rampu otvorí. Pri výjazde je potrebné zopakovať rovnaký postup,“ ozrejmuje OC Mlyny.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password