Vozidlá nad 20 ton sa od 2. apríla na Železničný most na Cabajskej nedostanú

Dopravné obmedzenia vychádzajú zo zlého stavu mosta, na ktorý upozornil aj statický posudok.

foto: archív TV Nitrička

Od soboty 2. apríla bude Železničný most na Cabajskej ulici v Nitre uzavretý. Povolenie na uzávierku vydal Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Nitra. Uzávierka sa týka vozidiel s hmotnosťou nad 20 ton s výnimkou hromadnej autobusovej dopravy v úseku od km 0,000 po km 0,190.

Zmena je zatiaľ dočasná. Potrvá od 2. apríla do 1. júna 2023.

Dôvodom je známy fakt – nepriaznivý stavebno-technický stav mosta, ktorý bol zistený na základe vykonanej diagnostiky.

Most vedúci ponad železnicu je súčasťou Cabajskej cesty, ktorá spája Nitru s rýchlostnou komunikáciou R1. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ako vlastník mosta dal vlani vypracovať jeho statický posudok. Úrad NSK v auguste 2021 na základe posudku informoval, že stav mosta bol klasifikovaný ako stupeň V., teda zlý. Z tohto dôvodu je z danej trasy treba vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu nad 20 ton a presmerovať ju na obchádzkové trasy.

„Vozidlá nad 20 ton budú presmerované na obchádzkovú trasu nasledovne: križovatka cesty II/562 s rýchlostnou cestou R1, ďalej po rýchlostnej ceste R1 po križovatku R1 s cestou I/51, ďalej po ceste I/51 po križovatku s cestou I/65 a I/64, ďalej po ceste I/64 po križovatku II/562 a v opačnom smere späť,“ uvádza Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý o uzávierka požiadal.

Predseda NSK Milan Belica vlani povedal, že Cabajská cesta je taká vyťažená a pre dopravu v meste kľúčová, že by sa do riešenia problému mal zaangažovať aj štát.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password