Zariadenie sociálnych služieb v Olichove hľadá dobrovoľníkov

Pre pandémiu mu chýbajú potrební zamestnanci.

Pandémia ochorenia COVID-19 dostala do kritickej situácie zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Svetlo v Olichove v Zlatomoravskom okrese. Veľa jeho zamestnancov zostalo práceneschopných a ZSS momentálne zápasí s akútnym nedostatkom pracovníkov. 

Riaditeľka zariadenia Katarína Šurdová sa preto na verejnosť obrátila so žiadosťou, v ktorej vyzýva dobrovoľníkov, aby prišli do Olichova pomôcť.

„Pod dozorom kvalifikovaného personálu by pomáhali pri roznášaní jedla pre prijímateľov sociálnych služieb a pri ďalších pomocných pracovných činnostiach. Budú mať zdarma zabezpečené ochranné pracovné pomôcky a stravu,“ uviedla Šurdová.

zdroj: zsssvetloolichov.sk

Ako pripomenula, výzva je prioritne určená zdravotníkom, opatrovateľom, medikom a študentom zdravotníckych škôl a ošetrovateľstva. Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny, v ktorej sú seniori, ľudia s chronickým ochorením srdca a pľúc, s diabetes a s oslabenou imunitou.

„Verím, že v tejto situácii, ktorá je kľúčová pre zvládnutie mimoriadneho stavu v našom zariadení, sa zomkneme a spoločne ju dokážeme zvládnuť,“ dodala Šurdová.

Televízia Nitrička

Forgot Password