Zachráňme národné kultúrne pamiatky

NSK zjednodušil podmienky na prideľovanie dotácií na kultúrne pamiatky.

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja schválili všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií na obnovu kultúrnych pamiatok. Nariadením „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ sa menia podmienky pre získanie dotácií na území kraja.

Jednou zo zmien je zvýšenie maximálnej výšky dotácie.

„Pretože obnova kultúrnej pamiatky je finančne veľmi náročná, zvyšuje sa maximálna výška dotácie z 3 320 eur na 4 500 eur,“ vyjadrila sa Oľga Prekopová, hovorkyňa NSK.

Mení sa tiež miera spolufinancovania na projekte.

Krajskí poslanci rozhodli o znížení povinného spolufinancovania z pôvodných 50 % na 25% z celkového rozpočtu projektu. „Súčasné spolufinancovanie vo výške 50 % nie je bežnou praxou a predstavuje vysokú finančnú záťaž pre žiadateľov. V niektorých prípadoch je dokonca dôvodom, že nežiadajú o dotáciu na obnovu, pretože investujú do základnej ochrany pamiatky, ktorú sú povinní vykonávať a následne nedisponujú finančnými prostriedkami na 50 % spolufinancovania dotácie,“ dopĺňa hovorkyňa NSK.

Ďalšie zmeny sa týkajú lehoty na predkladanie žiadostí. Podľa nového nariadenia bude možné ich predkladať od 1. augusta do 30. septembra, čím sa doba predĺži o 15 dní.

Nariadenie po novom umožňuje aj odstránenie chýb v žiadostiach.

„Podľa doterajšej úpravy, ak sa v žiadosti vyskytli nedostatky, bola vyradená. Podľa novej úpravy formálne chyby opraví príslušný odbor, v prípade ostatných nedostatkov vyzve žiadateľa o ich odstránenie,“ hovorí Oľga Prekopová.

Poslanec Zastupiteľstva NSK môže byť zároveň štatutárnym orgánom prijímateľa dotácie (napr. predseda občianskeho združenia, starosta obce). Nariadenie teraz ukladá, v uvedených prípadoch, povinnosť oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. Zmena má doplniť zabezpečenie ochrany verejného záujmu. „Nariadenie obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré sú formálneho charakteru alebo vyplynuli z aplikačnej praxe pri poskytovaní VZN,“ doplnila hovorkyňa NSK.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password