Vyzbierané peniaze pomôžu obyvateľom Nitry

Nadácia vyhlasuje grantový program, do ktorého sa môžu zapojiť mestské organizácie a iniciatívy.

Nitrianska komunitná nadácia v rámci výzvy Nitra verzus korona už vyzbierala väčšiu finančnú aj nefinančnú pomoc. Od spustenia zbierky 6. apríla do jej ukončenia 15. mája sa zapojilo 29 darcov, vyzbieraných bolo 2 980 eur.

„Nitrianska komunitná nadácia bude túto sumu kofinancovať do výšky 4 000 eur, ktoré sa následne prerozdelia medzi vybrané projekty, pomáhajúce v boji s pandémiou COVID-19,“ informuje nadácia.

Stále je možné ponúknuť nefinančnú pomoc prostredníctvom formulára. Peňažnú časť darov chce nadácia posunúť tam, kam treba. V spolupráci s mestom Nitra preto otvára grantový program, ktorý bude realizovaný formou rýchlych grantov.

„Cieľom programu je podporiť  organizácie  a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom  mesta Nitra v boji s pandémiou COVID–19  a jej následkami. Poskytnuté granty  môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov,“ dopĺňa nadácia.

Občianske iniciatívy a organizácie v Nitre sa môžu zapojiť vyplnením formulára.

Žiadosť o grant je potrebné podať do konca uzávierky, teda piatok 22. mája do 12.00 hodiny. Maximálna výška grantu na jeden projekt je 800 eur.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password