Vyhlásili víťazov grantového programu. Podporu dostane náučný chodník, cyklotrasa a posedenie na námestí

V rámci 2. ročníka grantového programu Inovatívne s Foxconnom boli podporené tri verejnoprospešné projekty. Podporené lokality budú slúžiť širokej verejnosti.

foto: NH

Partnermi projektu, ktorý vyhlásila Nitrianska komunitná nadácia (NKN) sú mesto Nitra a spoločnosť Foxconn. Výzva na vyhlásenie žiadostí o grant bola zverejnená 1. februára 2021. Do termínu uzávierky, teda do 9. apríla bolo prihlásených 14 projektov. „Výber víťazných projektov bol tento rok pre hodnotiacu komisiu ťažký, pretože všetky predložené projekty boli naozaj veľmi zaujímavé a krásne vypracované. No sme radi, že sa nám napokon podarilo podporiť až tri z nich a už teraz sa tešíme na výsledok ich realizácie,“ hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka nadácie. Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov mesta, spoločnosti Foxconn a Správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie.

Namiesto pôvodných 7000 € tentokrát grant predstavuje sumu 14 300 €.

foto ilustračná (pixabay.com)

Peniaze pôjdu na zelenú cyklotrasu, náučný chodník Zoborské vrchy a posedenie na Svätoplukovom námestí

Projekt Zelená cyklotrasa bude podporený sumou 1800 € (OZ Ďarmoty).

Dobrovoľníci z Občianskeho združenia Ďarmoty a cyklisti vysadia na cyklotrase Nitra-Janíkovce 200 stromov. Pôjde o krajové odrody jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní, ale aj moruší a dúl. Nová výsadba má pripomínať ovocinársku tradíciu lokality, kde tieto stromy historicky patria. „Cieľom projektu je vytvoriť akýsi komunitný sad pre okoloidúcich a zároveň miesto, ktoré im poskytne tieň,“ uvádza sa v anotácii. Predkladatelia chcú zorganizovať tiež komunitnú cyklojazdu s kultúrnym programom, zrevitalizovať informačné panely a prístrešok pre cyklistov. Mesto Nitra zafinancuje kúpu stromov.

foto: NH

5500 € pôjde na obnovu Náučného chodníka Zoborské vrchy (Zoborský skrášľovací spolok).

Projekt rieši 1. etapu revitalizácie chodníka. Ide o výmenu starých infopanelov a vytvorenie drobnej infraštruktúry v súlade s ochranou prírody. Súčasťou bude tiež aktualizovaný a audiovizuálny sprievodca v slovenčine a angličtine, ktorého budú môcť turisti využiť v mobilnom telefóne. Do projektu sa zapoja aj študenti z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre.

Ostrovčeky s posedením na Svätoplukovom námestí získali 7000 € (Divadlo Andreja Bagara).

Ostrovčeky Squere seeds majú na rozpálenom námestí slúžiť ako tieniace posedenie a tiež ako priestory prezentujúce súčasné umenie a dizajn. Pozostávať budú z troch svetelných objektov s vlastným pódiom. „Pódium každého objektu SQUERE SEEDS bude obsahovať vlastnú vodnú nádrž fungujúcu na princípe samozávlahového kochlíka, ktorú stačí doliať len raz začas. Táto bude slúžiť na zavlažovanie živej zelene – prútenej architektúry,“ informuje NKN prostredníctvom anotácie.

Televízia Nitrička

Forgot Password