Vydávanie nitrianskych Radničných novín je prerušené

O ďalšom osude novín budú rozhodovať poslanci na marcovom zasadnutí mestského parlamentu.

Foto: archív TV Nitrička

Nitrianska radnica v novom roku oznámila, že vplyvom inflácie sa znižuje náklad Radničných novín a mesto už výtlačky do domácností neplánuje distribuovať. Radničné noviny mali byť k dispozícii na vybraných odberných miestach.

Februárové číslo nenájdete ani na odberných miestach, vydávanie novín bolo prerušené.

Rozhodnutie vyplynulo z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva Nitry, na ktorom poslanci neodsúhlasili finančné krytie vydávania novín. „Z toho dôvodu nebolo vydané februárové číslo a pravdepodobne nebude vydané ani to marcové,“ informuje mestský úrad.

Informatívna správa týkajúca sa Radničných novín, bola poslancom vo februári predložená s plánmi o úprave vydávania a distribúcie, ktorých cieľom bolo znížiť náklady. „Okrem iného materiál obsahoval aj návrh úpravy obsahu Radničných novín, konkrétne: priestor pre polemiku, informovanie z rokovaní mestského zastupiteľstva, stĺpček odborných komisií, ako aj informácie o budúcich rozhodnutiach,“ dodáva radnica.

Radničné noviny majú byť 23. marca opäť témou zasadnutia mestského parlamentu.

Mesto informuje, že k periodiku bude spracovaný koncept vydávania a návrh na zriadenie Redakčnej rady. O opätovnom spustení tlače a spôsobe distribúcie chce informovať po marcovom zastupiteľstve.

Magistrát prišiel s novinkou v podobe Radničných novín v lete 2019. Po mimoriadnom čísle začali vychádzať pravidelne v online aj tlačenej podobe. Cieľom bolo dostať informácie tiež k staršej generácii, ktorá nemá prístup k interentu. Časť poslancov po čase vyjadrila nespokojnosť s obsahom periodika.

Televízia Nitrička

Forgot Password