Časť mestských poslancov s Radničnými novinami nie je spokojná

Nitrianski poslanci sa chcú viac podieľať na výslednej podobe novín. Ich pôsobenie by sa mohlo prejaviť aj v iných komunikačných kanáloch mesta.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

„Porovnala som dve čísla, ktoré som mala k dispozícii a rozmýšľala som nad rubrikami, nad využitím, efektívnosťou, hospodárnosťou, nad plusmi a mínusmi, ktoré tento spôsob propagácie vlastne prináša. Došla som k záveru, že to nie je tá propagácia a tá informovanosť, ktorú som ja očakávala. Je to skôr propaganda,“ vyjadrila sa na margo nitrianskych Radničných novín mestská poslankyňa Marta Rácová. Súčasný spôsob komunikácie prostredníctvom novín je podľa nej neprijateľný. Do popredia sa údajne dostávajú len vybraní ľudia a projekty. Spomenula tiež, že mesačník sa síce nepredáva, no „pohadzuje sa“. Domnieva sa, že poslanci by mali mať väčší dosah na to, čo budú občania čítať.

Každý centimeter štvorcový a jeho využitie sú podľa nej vzácne.

Hoci sa hovorí o príprave mediálnej politiky, pokiaľ ide o noviny, netreba podľa Marty Rácovej čakať na jej predstavenie. Mestskému zastupiteľstvo bol preto na júnovom stretnutí predložený Návrh na zriadenie redakčnej rady mesačníka Radničné noviny.

Mestská poslankyňa Marta Rácová na mestskom zastupiteľstve (zdroj: Youtube mesto Nitra)

Štruktúru rady by mohol tvoriť šéfredaktor, 2 zamestnanci mesta a 4 poslanci.

Malo by ísť o poslancov, ktorí budú mať čas a chuť pracovať na mesačníku, pričom pluralitu názorov zabazpečí zastúpenie rôznych klubov, respektíve skupín mestského zastupiteľstva.

Radničné novin vychádzajú v 30-tisícovom náklade, sú bezplatné, k dispozícii je aj digitálna verzia a verzia pre slabozrakých.

Primátor Nitry Marek Hattas zdôraznil hodnotenie Transparency International, ktoré sa týkalo aj spomínaných novín.

Podľa hodnotenia, v aktuálne vydávanom mesačníku ubudlo fotografií primátora, naopak pribudlo spravodajstvo, poslanci – vrátane opozičných – dostávajú viac priestoru. „Hlavnou slabinou mediálnej politiky je tak nedostatok formálnych pravidiel, aby súčasný stav bol zachovaný aj po prípadných zmenách vo vedení,“ vyslovil primátor na základe hodnotenia Transparency International.

Vyjadril sa tiež, že mediálnu politiku chceli predstaviť najprv na komisiách, na mestskej rade a neskôr na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.

„Transparency International je jedno obyčajné OZ, akých je na Slovensku ,xʽ,“ reagoval na primátorove slová Miloš Dovičovič. Bez ohľadu na to, aký je dnes trend, si myslí, že mesto by nemalo vydávať „obrázkové noviny“ ale informačné. Otázne je, či budú pre čitateľov dostatočne príťažlivé. Podľa poslanca Petra Oremusa noviny pokračujú v nevyváženej komunikácii, ktorá bola kritizovaná aj v minulosti.

Pozitívny posun mediálnej komunikácie nepopierajú.

Poslanci Anna Laurinec Šmehilová či Pavol Obertáš nepopierajú, že mediálna komunikácia mesta sa zlepšuje, no obaja by privítali, keby mali na ňu členovia zastupiteľstva väčší dosah. „Odkedy sme sa stali poslancami, žiadali sme o redakčnú radu na to, aby sme mediálnu politiku mohli tvoriť aj my poslanci, pretože, pán primátor, mesto Nitra nie si len ty, ale aj volení poslanci,“ vyjadrila sa Laurinec Šmehilová.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Padli aj názory, že redakčná rada by mala pôsobiť na viacerých mediálnych kanáloch, nielen prostredníctvom novín. „Keď sme načali tému redakčnej rady, tak by bolo možno dobré pokryť všetky komunikačné kanály, nielen Radničné noviny. V dnešnej dobe je to úplne normálne, že mesto komunikuje viacerými kanálmi,“ poznamenal poslanec Moravčík.

Čo a kto bude súčasťou mediálnej politiky, ako to ovplyvní výslednú podobu komunikácie mesta voči obyvateľom, ukáže najbližšie zastupiteľstvo, kde má byť predložený návrh na zriadenie mediálnej rady. Časť poslancov uznala, že schválenie rady, prípadne pravidiel komunikácie je potrebné, no mal by tomu predchádzať istý proces.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password