Voda v nitrianskych prameňoch nie je vyhovujúca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal rozbor vôd zo zoborských prameňov.

Na území Nitry sa nachádza šesť prameňov, ktoré sú situované na Zobore. Laboratórnymi testami bolo zistené, že dva z nich majú nevyhovujúcu kvalitu. „Vzorky vody odobraté z prameňa Šindolka a prameňa na Pivoňkovej ulici v stanovených ukazovateľoch nevyhovujú požiadavkám vyhlášky MZ SR, ktorou sa určuje kvality vody,“ informuje radnica.

Prevádzkovateľom prameňov je Mesto Nitra. Každoročne z nich RÚVZ odoberá vzorky na laboratórne vyšetrenia.

Počas posledného testovania bolo začiatkom mája zistené, že voda v prameni na Pivoňkovej ulici nevyhovuje pre prekročenie limitu mikrobiologických ukazovateľoch koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C. Prameň na Šindolke okrem prekročenia limitu v mikrobiologickom ukazovateli koliformné baktérie nevyhovuje ani v chemickom ukazovateli arzén. V čase odberu podľa RÚVZ v Nitre voda zo Svoradovho prameňa a takisto aj z Puškinovho prameňa netiekla, nie je teda overená jej kvalita. V letných mesiacoch bude urobený opakovaný odber vzoriek vôd z prameňov.

Svoradov prameň

Na Zobore sa nachádzajú ďalšie štyri pramene, pri každom z nich by mali byť umiestnené oznamy o kvalite vody a jej vhodnosti na pitie.

Dva z prameňov – v Martinskej doline a Prameň Buganka boli vyradené zo štátneho zdravotného dozoru pre dlhodobo pretrvávajúcu nevyhovujúcu kvalitu vody a umiestnenie na súkromnom pozemku. Ostatné sú obyvateľmi mesta obľúbené a intenzívne využívané. „Vzhľadom k tomu, že Zobor je turistickou oblasťou, ktorá je vo veľkej miere obyvateľmi využívaná na turistiku, z toho dôvodu sa dá predpokladať, že dochádza k znečisťovaniu a zhoršovaniu kvality vody v prameňoch hlavne ich nedisciplinovanosťou,“ upozorňuje Mária Kraváriková, vedúca oddelenia Hygieny životného prostredia. O zistených skutočnostiach bola radnica informovaná listom ešte 20. mája.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password