V skleníku Botanickej záhrady SPU vznikla rýchliareň jedlých a liečivých húb

Stavebné úpravy boli financované prostredníctvom Grantového projektu SPU, vybavenie a úprava mikroklímy pre produkciu húb zas cez projekt MushROOM.

Novovzniknutú rýchliareň je v gescii Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Slúžiť má pre overovanie laboratórnych výsledkov vedeckovýskumných úloh aj ako experimentálna učebňa pre študentov všetkých troch stupňov štúdia a poslucháčov Univerzity tretieho veku.

Z pohľadu mikroklimatických podmienok je rýchliareň prioritne určená na pestovanie hlivy ustricovitej.

„Počas leta môžeme v priestoroch pestovať napríklad húževnatec jedlý, koralovec ježovitý, lesklokôrovku lesklú a ďalšie teplomilnejšie, farmaceuticky a potravinársky hodnotné druhy jedlých a liečivých húb. V súčasnosti sa tu rieši viacero vedeckovýskumných úloh,“ uviedol predkladateľ projektu Marcel Golian z Katedry zeleninárstva.

Priestor slúži aj na výučbu predmetu jedlé a liečivé huby a záhradníctvo.

„Zároveň tu pracujú na svojom výskume študenti, autori záverečných prác, zameraných na technológiu pestovania druhu Stropharia rugoso-annulata, technológiu pestovania druhu Hericium sp. a overenie závislosti obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu,“ doplnil Golian.

Foto: SPU v Nitre

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password