V rámci grantového programu Nitra pomáha Ukrajine prebehlo už tretie kolo

Cieľom programu, ktorý spustila Nitrianska komunitná nadácia (NKN), je podpora organizácií a občianskych iniciatív, ktoré poskytujú pomoc odídencom z Ukrajiny. O podporu môžu žiadať aj jednotlivci, ktorí našli v Nitre útočisko.

foto ilustračná: pixabay.com

Výzva súvisí s verejnou zbierkou Nitra pomáha Ukrajine. Od 23. marca do 1. júna sa vyzbieralo 2800 eur. Konkrétny dátum uzávierky nie je stanovený. Projekty tak budú schvaľované priebežne, v závislosti od pribudajúcich financií. Každý z vybraných projektov získal po 500 eur.

V prvom kole výzvy bola podporená Diecézna charita Nitra a jej sklad zákadnej materiálnej pomoci. Podporené bolo tiež miesto materiálnej pomoci Centra pre rodinu v Nitre.

V druhom kole našli podporu rodičia v občianskom združení pri Centre voľného času. Peniaze sú určené na nákupu pomôcok k inkluzívnemu vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám detí so štatútom dočasného útočiska. Grant bude slúžiť tiež bodu.K7, ktorý na pešej zóne realizuje terapeutické aktivity určené ukrajinským odídencom.

Ďalším projektom druhého kola je Hidepark pre Ukrajinu. Priestory vonkajšieho grilu a ohniska využíva 100 – 200 Ukrajincov týždenne. Zamerať sa preto chcú na rozšírenie piknikovej zóny. A ukrajinské detí našli pomoc tiež v rámci Zápasníckeho klubu Corgoň Nitra.

V treťom kole bol podporený projekt OZ Moderngym s názvom Moderná gymnastika (aj) pre Ukrajincov.

„Projekt sa realizuje priebežne počas celého školského roka v Nitre v tréningovom priestore na Slančíkovej ul. 2 a v Mestskej hale na Dolnočermánskej ul. v Nitre,“ uvádza NKN. Naštartoval ho Oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG, ktorý zamestnáva aj ukrajinské, ruské a bieloruské trénerky a rozhodkyne. Do tréningu a súťaží je teraz bezplatne začlenených 9 ukrajinských gymnastiek.

Televízia Nitrička

Forgot Password