V Ponitrianskom múzeu pribudne edukačný program o živote v totalite

K edukačným programom Ponitrianskeho múzea pribudne nová téma.

Múzeum sa stalo súčasťou riešenia projektu APVV-17-0199 Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945. Projekt vzišiel z Katedry histórie Univerzity Konštantína Filozofa a reflektuje na tému, ktorú múzeum ako pamäťová inštitúcia považuje za dôležitú z hľadiska distribúcie „kultúrnohistorického posolstva najmä vo vzťahu k mladým ľuďom,“ uvádza Ponitrianske múzeum.

Katedra histórie už v minulosti inštalovala v múzeu Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 – 1945), ktorá bola určená žiakom a študentom nitrianskych škôl.

„Teší nás, že už čoskoro budeme môcť zaradiť do ponuky interaktívnych programov ďalší výstup z riešenia projektu a to stály edukačný program Kam sa podeli nitrianski Židia?“ dodáva múzeum, ktoré pri tvorbe programu spolupracujeme nielen so spomenutým akademickým pracoviskom, ale aj s pedagógmi a žiakmi Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre, ktorí intenzívne pracujú na umeleckom stvárnení príbehov nitrianskych židovských rodín v sledovanom období. Spoluprácu na projekte za múzeum koordinuje múzejná pedagogička Silvia Eliašová.

zdroj: Ponitrianske múzeum

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password