V čom boli iní?

Aj dnes sa stretávame s rasovou nenávisťou, etnickou neznášanlivosťou či extrémizmom.