V Ponitrianskom múzeu sa predstavia Nitrianky z PLAY-ARTu

Výstava Eleny Nittnausovej a Miloslavy Salanciovej nesie názov Obidve.

Kreatívna nitrianska skupina PLAY-ART-istov je dôkazom toho, že tvorivosť človeka v spojení s umením nepozná hranice veku. Tvoria ju bývalí pedagógovia, medzi ktorých patria aj autorky Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová.

Ich diela vystaví Ponitrianske múzeum od 3. marca do 29. apríla.

Umelkyne majú veľa spoločného. „Okrem toho, že obidve žijú a pôsobia v Nitre, obidve sú absolventkami Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre, pôsobili ako učiteľky výtvarnej výchovy, založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha, zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby,“ ozrejmilo múzeum dôvod názvu výstavy.

Okrem toho sú obe maliarky spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií a lektorovali učebnice výtvarnej výchovy pre žiakov základných škôl.

V tvorbe abstraktných maliarskych kompozícií Eleny Nittnausovej dominuje monochromatická farebnosť so silným svetelným kontrastom, a tvorba Miloslavy Salanciovej spája výtvarný experiment s pocitom a zážitkom.

Vernisáž výstavy Obidve sa koná v piatok 3. marca o 17. hodine vo Veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea v Nitre. Kurátorkou výstavy je Marta Hučková Kocianová.

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password