V Nitrianskom okrese je vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Hasiči majú pritom dosť práce aj s novým koronavírusom.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre zdôrazňuje, že v čase zvýšeného nebezpečenstva je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Vyhásenie platí od 10. apríla do odvolania v okresoch Nitra aj Šaľa.

Nariadenie zakazuje manipuláciu s ohňom na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Fyzické osoby tu nesmú: fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Samozrejmosťou je zákaz spaľovať horľavé látky.

Vlastníci, správcovia a užívatelia lesných pozemkov sú povinní zabezpečiť hliadkovanie s časovým harmonogramom a určením trás.

Zákaz vypaľovania trávnatých porastov pripomína aj mesto Nitra.

Vznik požiarov každoročne stúpa najmä v období jarného upratovania. „Medzi najčastejšie príčiny patrí vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie pohrabaného lístia, či suchej trávy v záhradách a dvoroch,“ uváda Ľudmila Synaková z odboru komunikácie a propagácie mestského úradu. Vlastníci pozemkov si pritom v snahe zbaviť sa biodpadu neuvedomujú, že spaľovanie môže viesť k veľkým majetkovým či dokonca ľudským stratám.

Pokuty sú v stovkách až tisíckach eur.

Fyzické osoby sa z hľadiska ochrany pred požiarom dopúšťajú priestupku, za ktorý im hrozí pokuta do výšky 331 eur. „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je možné za nedodržanie zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596 eur,“ dodal hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Výjazdy k požiarom túto jar klesli, hasiči však musia riešiť aj nový koronavírus.

Počas Veľkej noci v roku 2019 boli hasiči vyslaní k 493 udalostiam, z toho až 315-krát išlo o požiar. Tento rok klesli výjazdy k požiarom o 17 %, napriek tomu príslušníci zboru v priebehu štyroch dní (piatok – pondelok) vykonali 496 výjazdov. „Toto číslo navýšila činnosť v podobe odberu vzoriek u osôb s podozrením na koronavírus,“ vysvetľuje Prezídium hasičského a záchranného zboru SR. Prezídium občanov naďalej vyzýva, aby boli v prírode obozretní. Operační dôstojníci v týchto dňoch prijímajú hovory na linku 150 každé 4 minúty, akékoľvek zbytočné preťaženie linky môže ohroziť život iných.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password