V Nitre začína celomestská deratizácia. Túto povinnosť majú právnické aj fyzické osoby

Povinnosti sa týkajú aj samotných deratizačných firiem.

foto ilustračná: unsplash.com

Každoročná jesenná celomestská deratizácia potrvá v Nitre od prvého októbrového týždňa do 3. decembra. „Povinnosť deratizovať vlastné alebo prenajaté nehnuteľnosti majú všetky fyzické aj právnické osoby,“ dodáva nitrianska radnica.

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie, musia zabezpečiť deratizáciu vo svojich alebo prenajatých priestoroch podnikania. Využiť na to môžu odborne spôsobilé a v zmysle platných predpisov oprávnené deratizačné firmy.

V prípade požiadania sú povinné mestskému úradu nahlásiť firmu, ktorá deratizáciu urobila.

Fyzické osoby sú povinné deratizovať v pivničných priestoroch rodinných domov, v priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, na skládkach komunálneho a rastlinného odpadu, v okolí žúmp a kanalizačných vpustí.

Povinnosti majú aj samotné deratizačné firmy. Tie musia do 3. decembra tohto roka na Odbor životného prostredia Mestského úradu v Nitre nahlasovať zoznam osôb, u ktorých službu vykonali. „Zároveň sú povinní riadiť sa pokynmi a harmonogramom mesta a v prípade zvolania rokovania o koordinácii deratizácie je potrebná ich účasť,“ dodáva úrad.

Televízia Nitrička

Forgot Password