V nedeľu sa bude na Svätoplukovom námestí konať slávnostná omša

Námestie sa po dlhom čase zaplní veriacimi.

foto ilustračná: TV Nitrička

Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa bude v nedeľu 6. júna konať slávnostná svätá omša. Veriaci si na nej pripomenú sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Ako oznámil Biskupský úrad v Nitre, verejnú slávnostnú svätú omšu bude spolu s farármi nitrianskych farností celebrovať nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. „Začiatok omše je o desiatej hodine. Liturgická slávnosť bude zakončená adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a Eucharistickým požehnaním. Uskutoční sa v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami,“ informovalo biskupstvo.

Na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývanej aj Božie telo, si cirkev uctieva Eucharistiu, ktorú ustanovil Ježiš pri Poslednej večeri na Zelený štvrtok. V tento deň sa podľa tradície na mnohých miestach konajú aj eucharistické procesie, ktoré sú triumfálnymi sprievodmi s Najsvätejšou sviatosťou v monštrancii, pri ktorých sa oslavuje Kristus Spasiteľ.

Televízia Nitrička

Forgot Password