V meste chcú zlikvidovať škodcov. Plánujú deratizáciu

Zabezpečiť čistenie vlastných priestorov musia obyvatelia aj firmy.

Na základe utvárania a ochrany zdravého spôsobu života a práce obyvateľov v Nitre primátor Marek Hattas nariadil celomestskú deratizáciu. Tá má zabezpečiť likvidáciu nebezpečných škodcov, akými sú myši a potkany. „Aj z tohto dôvodu sú občania povinní vykonať deratizáciu v pivniciach rodinných domov, v priestoroch chovu hospodárskych zvierat, pri skládkach komunálneho a rastlinného odpadu, ale aj pri žumpách a kanalizačných vypustiach,“ pripomína radnica.

Celoplošný výkon deratizácie začne 28. septembra a potrvá do 20. novembra.

Deratizáciu prevádzok by mali podnikatelia prenechať odborníkom. „Aby sa všetko stihlo včas, deratizačné firmy aj mesto musia svoje aktivity zosúladiť tak, aby boli práce sfinalizované najneskôr 20. novembra,“ informuje Andrej Jančovič z mestského úradu. Spoločnosti sú zároveň povinné mestu na požiadanie nahlásiť deratizačnú firmu, ktorá čistenie vykonala. Deratizátori zas na mestský úrad zasielajú zoznam prevádzok a osôb, u ktorých deratizáciu realizovali.

Výkon podlieha kontrole Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Všetky potrebné informácie obyvatelia dostanú osobne na odbore komunálnych činností a životného prostredia alebo telefonicky na čísle 037/65 02 307.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password