Univerzita Konštantína Filozofa opäť získala Zelený certifikát

Inštitúcie a firmy ho môžu získať za ekologický prístup k elektroopdadu.

Zelený certifikát a logo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala aj tento rok. Udelený bol konkrétne za zber elektroodpadu, použitých prenosných batérií a akumulátorov v roku 2020. Hodnotenie má byť potvrdením toho, že fakulty pristupujú k ochrane životného prostredia a k správnemu triedeniu odpadov zodpovedne. Tieto ciele má UKF v oblasti environmentálnej politiky zadefinované vo svojom Dlhodobom zámere na roky 2019 – 2025.

Aktuálne sa ciele realizujú pri stavebných úpravách objektov Študentského domova Brezový háj a spoločenskej prístavby ŠD Zobor. Po úpravách budú zaradené do energetickej triedy A1 a získajú označenie ultranízkoenergetické budovy.

Certifikát udeľuje autorizovaná organizácia SEWA, ktorá zabezpečuje zber a ekologickú recykláciu elektroodpadov, použitých batérií a odpadov z obalov z elektropredajní, firiem, inštitúcií, škôl, miest a obcí. „Bezplatne od nás odoberajú použité batérie a elektroodpad, aj ten nebezpečný. Množstvá jednotlivých odpadov sú evidované a každoročne hlásené na Okresný úrad v Nitre,“ uviedla Magdaléne Stritzová z Technického oddelenia univerzity.

„UKF vlani odovzdala spolu 4 520 kg elektroodpadu a 40 kg prenosných batérií,“  potvrdila Lívia Burzová, PR a marketingová manažérka spoločnosti. 

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password