UKF znižuje energetickú náročnosť budov študentských domovov

K prioritným úlohám univerzity patrí efektívne energetické hospodárenie (úspora vody, energií, oprava a údržba budov atď.). Univerzita Konštantína Filozofa preto dala v roku 2017 vypracovať energetický audit.

Audit mal vyhodnotiť aktuálnu spotrebu energií v rámci dvoch budov – Študentského domova Brezový háj a spoločenskej prístavby Študentského domova Zobor. Cieľom auditu bolo tiež navrhnúť vhodné úsporné opatrenia a ohodnotiť ich vplyv v ekonomickej a environmentálnej oblasti. Návrhy boli spracované v rámci stavebnej projektovej dokumentácie. Na kofinancovanie realizácie stavebných úprav vypracovala UKF projekt Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre.

Úspešne sa tak uchádzala o financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zazmluvnený finančný príspevok na realizáciu projektu predstavuje sumu 2 099 108,50 eur.

„Budova ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964 a pôvodne slúžila ako internát Stavebného učilišťa v Nitre. V posledných 15 rokoch bol objekt prakticky neužívaný, resp. používaný iba v obmedzenej miere,“ uviedla manažérka projektu Ľubica Lachká. S použitím inovatívnych materiálov a technologických postupov bolo doteraz realizované čiastočné zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy. Okrem toho bola realizovaná tiež inštalácia solárneho systému s výrazným účinkom aj pri menej slnečnom počasí.

„Energia z pasívneho zisku z tohto solárneho systému sa bude využívať na ohrev teplej vody v ubytovacej časti študentského domova. Zníženie spotreby elektrickej energie bude zabezpečené aj prostredníctvom výmeny jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá a výmenou niektorých okien,“ pokračuje manažérka projektu.

Riešiť sa má aj vstup pre imobilné osoby. Ukončenie rekonštrukcie budovy je naplánované na august 2021.

Navrhnuté zníženie energetickej náročnosti spoločenskej prístavby ŠD Zobor spočíva v realizácii zateplenia obvodových stien, strešných plášťov, výmene starých okien, vyregulovaním vykurovacieho systému, ako aj v úprave elektroinštalácií a výmene svietidiel za LED. Ukončenie rekonštrukcie tejto budovy je plánované na júl 2021.

„Realizovaním navrhovaných úprav sa oba objekty zaradia do energetickej triedy A1 a získajú označenie ultranízkoenergetické budovy,“ dodala manažérka projektu Ľubica Lachká.

foto: archív Ľ. Lampertovej (ukf.sk)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password