UKF oslavuje 60. výročie

Za 60 rokov svojho pôsobenia prešla Univerzita rôznymi zmenami.

Univerzita Konštantína Filozofa už 60 rokov plní úlohu inštitúcie, ktorá ponúka vysokoškolské vzdelávanie pre slovenských aj zahraničných študentov. Za uplynulých šesť desaťročí získalo na Univerzite vzdelanie takmer 76-tisíc absolventov. Momentálne tu študuje 7 021 študentov, čím UKF patrí miesto 6. najväčšej univerzity na Slovensku.

16. a 17. októbra sa pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania uskutočnia oslavy.

Tie v stredu 16. októbra o 17.00 otvorí slávnostná sv. omša Veni Sancte v Bazilike sv. Emeráma a vo štvrtok 17. októbra budú pokračovať slávnostným zasadnutím Akademickej obce v Aule UKF. O 14.00 hod. sa bude v budove Študentského domova Nitra na ulici B. Slančíkovej konať stretnutie s prvými absolventmi. Oslavy o 17.00 ukončí koncert Katedry hudby v Župnom dome.

Univerzita pôvodne fungovala ako Pedagogický inštitút, ktorého úlohou bolo pripravovať učiteľov pre základné a stredné školy.

Pedagogický inštitút vznikol v roku 1959. „Pod svojím názvom PI existoval tri roky do roku 1963, v rámci reformy vysokoškolského systému od roku 1964 pôsobil ako samostatná Pedagogická fakulta (PF) v Nitre,“ vysvetľuje Jana Černáková z oddelenia médií UKF.

V 70. rokoch obdobie normalizácie nepriaznivo postihlo aj PF v Nitre.

„Niektorí pedagógovia museli odísť, iní boli vylúčení, zrušené boli niektoré študijné odbory a zanikli aj príslušné katedry,“ opisuje zložité časy fakulty Jana Černáková. PF však napriek ideologickému tlaku získala v tej dobe podstatné miesto medzi slovenskými vysokými školami.

V roku 1992 sa zo samostatnej PF a vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej stala Nitrianska univerzita.

Univerzita z dôvodu sporov vychádzajúcich z jej budúceho smerovania pôsobila iba 10 mesiacov. Ešte v tom istom roku vznikla samostatná Vysoká škola pedagogická (VŠPg). „Následné formovanie nových fakúlt, katedier, pracovísk a študijných odborov v súlade so zvyšovaním kvality vyučovacieho procesu i vedecko-výskumnej práce vyvrcholilo v roku 1996, kedy sa VŠPg premenovala na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (UKF v Nitre),“ dopĺňa informácie o histórii Univerzity oddelenie médií.

UKF v Nitre bola NR SR schválená 23. októbra 1996.

Už od čias prvej inaugurácie znie pri dôležitých stretnutiach na akademickej pôde Univerzity Starosloviensky chorál. Staroslovienčina sa stala prvým spisovným jazykom na Veľkej Morave za pôsobenia Konštantína a Metoda na našom území. Ich prínos preto pripomína aj samotný názov Univerzity.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password