UKF navštívila štátna tajomníčka

V rámci diskusie bolo prezentované poslanie univerzity a jej tradícia v oblasti prípravy pedagogických zamestnancov.

Monika Filipová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR navštívila nitriansku Univerzitu Konštantína Filozofa v sprievode riaditeľky kancelárie štátnej tajomníčky Markéty Tomaga a generálnej riaditeľky sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Moniky Gajdácsovej. Na domácej pôde ich prijali vedúci predstavitelia Fakulty stredoeurópskych štúdií (FSŠ) – rektor Libor Vozár, prodekanka pre vzdelávanie Jana Duchovičová, dekanka FSŠ Žofia Bárcsiová a prodekan FSŠ pre vdzelávanie Ladislav Szekeres.

Návštevu zajímali aktivity univerzity v oblasti prípravy pedagogických zamestnancov.

Predstavené boli snahy skvalitňovania prípravy učiteľov pre sekundárne, primárne a predprimárne vzdelávanie aj prípravy špeciálnych pedagógov na inkluzívne vzdelávanie. „Predstavitelia FSŠ priblížili hosťom študijné programy fakulty a tiež dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním budúcich pedagógov pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským,“ uvádza univerzita, podľa ktorej jednou z hlavných tém rokovania boli práve skúsenosti, projekty a výskumy odborníkov zamerané na aspekty bilingvizmu.

Foto: UKF/Lubo Balko

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password