Učitelia môžu pracovať z domu, deti prázdniny nemajú

Vo všetkých školských zariadeniach je od pondelka na dva týždne prerušené vyučovanie. Deti sú doma, zamestnanci ale môžu pracovať v inom režime.

MŠVVaŠ SR v súčinnosti s Ústredným krízovým štábom SR nariadili prerušenie vyučovania na školách v období od 16. – 27. marca 2020. Zriaďovatelia aj riaditelia škôl dostali od ministerstva  pokyny, ako v tejto situácii postupovať.

Ide o prerušenie vyučovania, nie o karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

Tento čas nie je ani obdobím školských prázdnin. Ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Zamestnávateľ tak môže zamestnancom umožniť prácu z domu. Riaditelia zabezpečia samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami.

Osobitný režim výkonu práce v obmedzenom režime môže byť dohodnutý aj s nepedagogickými zamestnancami ako sú napríklad upratovačka, školník či kuchárky. Dôležité pritom je, aby sa v práci nezdržiaval väčší počet zamestnancov. Školník môže kontrolovať priestory 2x do týždňa po jednej hodine, kuchárky budú v podobnom režime dezinfikovať a upratovačky môžu mať nariadené upratovanie budovy.

Ak takáto dohoda so zamestnancom nie je možná a nie je mu možné ani prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, ide o „inú“ prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce „Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.“ Ak však zamestnanec niektoré dni pracuje, musí mu byť priznaný plat za celý odpracovaný deň.

Ak sa u zamestnanca prejavia príznaky ochorenia COVID-19, je povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva. Prestane vykonávať prácu z domu a vznikne mu nárok na náhradu príjmu počas pracovnej neschopnosti (PN).

Slovenská komora učiteľov (SKU) registruje podnety zo strany pedagógov, ktoré hovoria o nedoržiavaní pokynov ministerstva.  

„Chceme dôrazne upozorniť zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení, aby nezneužívali závažnú celosvetovú situáciu na to, aby šetrili na svojich zamestnancoch a nútili ich v rozpore so zákonníkom práce čerpať dovolenky, náhradné voľno alebo PN, prípadne im menili miesto výkonu práce mimo domova alebo náplň práce napríklad upratovaním areálu školy či miestneho úradu a podobne,“ povedal Viktor Križo zo SKU.

SKU preto vyzýva učiteľov, aby prípadne porušenia nariadení a zneužívanie situácie ohlásili komore, ministerstvu školstva aj inšpektorátu práce. Je v rozpore so zákonom, ak zamestnávateľ núti zamestnancov čerpať dovolenku, náhradné voľno, bezdôvodne absolvovať lekárske vyšetrenia, predstierať PN, prípadne čerpať ošetrovné za účelom zníženia mzdových nákladov.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password