Tribečské múzeum predstaví najznámejšie jaskyne v regióne i na Slovensku

Výchovno-edukačné podujatie s názvom Jaskyne v našom regióne je zameraním určené najmä pre deti materských škôl a žiakom prvého stupňa základných škôl.

„Pre návštevníkov bude sprístupnené v pracovných dňoch od 11. marca do 19. mája tohto roka,“ informovala geologička múzea, Jana Prícka. Podujatie je zostavené z prezentačnej a tvorivej časti.

V prezentačnej časti sa návštevníci prostredníctvom osteologického materiálu zoznámia s medveďom jaskynným a druhohornými formami jaskynných výplní.

Materiálu pozostáva z paleontologického zbierkového fondu a geologického zbierkového fondu Tribečského múzea. V tvorivej časti môžu najmenší návštevníci oživiť v maľovankách prostredníctvom pasteliek živočíchy, ktoré už dávno vyhynuli. „Zaujímavosti z jaskynnej ríše si môžu preniesť maľovaním na kamene pomocou temperových a vodových farieb,“ informuje múzeum.

Novonadobudnuté vedomosti získané prehliadkou zbierkových predmetov môžu návštevníci využiť pri ďalších ponúkaných vedomostných a tvorivých aktivitách.

Televízia Nitrička

Forgot Password