Tohtoročný žatevný veniec symbolizuje nad očakávania dobrú úrodu

Pri príležitosti ukončenia sezónnych prác na poli nesmie chýbať slávnostné odovzdanie žatevného venca.

Foto: SPU v Nitre

Žatva býva vyvrcholením letných prác na poli a pre hospodárov predstavuje najdôležitejšiu časť roka. Zatiaľ čo naši predkovia kosili ručne, dnes väčšinu tvrdej práce spravia stroje. Ukončenie sezóny a poďakovanie za úrodu sú tradície, ktoré sa napriek mnohým zmenám zachovali dodnes. Jednou z nich je aj odovzdanie posledného snopu či venca uvitého z klasov a stebiel najkrajšieho obilia, ozdobeného kvetmi a stuhami.

Žatevný veniec je symbolom úrody obilia a poctivej práce tých, ktorí zveľaďujú zem a starajú sa o náš každodenný chlieb.

Ozdobený veniec znázorňuje úspešné ukončenie žatvy. Predstavitelia Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU (VPP SPU) v Kolíňanoch ho ešte začiatkom augusta odovzdali rektorke SPU Klaudii Halászovej.

Foto: Pixabay.com

Studený máj – v stodole raj.

Rok 2020 pritom nebol z pohľadu hospodárov ani z ďaleka ideálny. Začínal sejbou jarín s veľmi nízkou zimnou zásobou vody v pôjde. „Keďže suchý apríl ešte viac zvýšil deficit vody v pôjde, očakávali sme ďalší úrodovo nepriaznivý rok,“ priznáva konateľ VPP Ján Lajda. Prišiel však máj, ktorý pravdivosť starej známej ľudovej múdrosti potvrdil na sto percent. „Časté vodné zrážky a miernejšie teploty v máji a júni spôsobili, že zrno sa nalialo do dostatočných rozmerov a úrody obilnín a repky olejnej sú nad očakávania dobré,“ pripustil Lajda. Tohtoročná žatva napriek všetkému začala o dva týždne neskôr ako vlani a skončila v posledných júlových dňoch. Podľa aktuálnych údajov úroda pšenice ozimnej dosiahla 7,01 t. ha-1 a jačmeňa jarného 6,22 t. ha-1. „Repka olejná aj napriek poškodeniu kvetov jarnými mrazíkmi dosiahla 3,53 t. ha-1,“ zhodnotil konateľ spoločnosti. S tohtoročnými výsledkami žatvy tak napriek mnohým problémom a prekážkam môžeme byť nakoniec spokojní.

Foto: Pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password