Svetový deň vody. Využite bezplatné orientačné vyšetrenie vody

Prinesené vzorky zo studní budú preverené N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre pripravil v utorok 21. marca bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd.

Priniesť ich môžu záujemci z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, a to od 8. do 12. hodiny na oddelenie zdravotnej výchovy RÚVZ na Štefánikovej 58.

„Potrebné je priniesť cca 1/4 litra vody v čistej polyetylénovej fľaši prepláchnutej odoberanou vodou so štítkom s údajmi o zdroji vody (kopaná, vŕtaná, artézska, prameň, hĺbka zdroja), z ktorého bola vzorka odobratá v deň jej doručenia, a takisto adresu, na ktorej sa zdroj vody nachádza,“ informoval úrad. Pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné nechať odtiecť vodu približne dve až tri minúty.

Vyšetrovať sa budú iba vzorky zo studní, nie z verejných vodovodov, keďže kvalita vody je v tomto prípade dlhodobo sledovaná v rámci štátneho zdravotného dozoru a monitoringu.

„Občanom takisto radi osobne alebo telefonicky poskytneme poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov súvisiacich s vodou,“ doplnil úrad.

Ilustračné foto: Freepik

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password