Stretnutie s členmi Výboru mestskej časti Staré Mesto na mestskej tržnici

Mesto Nitra organizuje stretnutie s členmi Výboru mestskej časti Staré Mesto. Podujatie sa uskutoční v sobotu 2. októbra v priestoroch mestskej tržnice. Okrem diskusie s členmi VČM Staré mesto sú pripravené aj ďalšie sprievodné aktivity.

Od 10:00 do 11:30 sa uskutoční workshop o kvalite verejných priestranstiev, ktorý organizuje VMČ Staré mesto spolu so Združením architektov Nitry. Workshop bude zameraný na kvalitu verejných priestorov. Rozoberať sa budú otázky ohľadom parametrov, ktoré by mala ulica spĺňať, aké sú potreby pre rozličné vekové kategórie užívateľov či aké nároky kladú užívatelia na plánované predĺženie pešej zóny. Diskusia bude prebiehať pri hoteli Tatra.

O 14:00 v priestoroch mestskej tržnice prebehne diskusia s členmi VMČ Staré mesto. Otvorená diskusia sa bude týkať skvalitnenia života v mestskej časti a dôležitý bude i zber podnetov od zúčastnených. Pripravený bude i program pre deti – tvorivá dielňa, pod vedením Ateliéru Médea či živá hudba.
Po stretnutí VMČ, o 16:00, sú pripravené prednášky Pecha Kucha a moderovaná diskusia nielen o tržnici.

„Realizácia programu je podmienená dodržiavaním aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva,“ informovalo mesto Nitra na svojej stránke.

Televízia Nitrička

Forgot Password