Stretli ste sa aj vy s 9 slovenskými pamätnými euromincami?

Viete, že existujú pamätné euromince? Každý štát, ktorý sa nachádza v eurozóne, vydáva dve až tri mince ročne. Ako vyzerajú naše slovenské pamätné euromince a ako sa dostali do obehu?

Od 1. januára 2009 Slovenská republika začala používať spoločnú európsku menu Euro, pričom do 16. januára 2009 v rámci duálneho obehu sa platilo nielen eurom, ale ešte aj slovenskými korunami, ktoré sa však postupne sťahovali z obehu, ničili a prestávali byť zákonným platidlom.

Na 1, 2 a 5 centových minciach je vyobrazený vrch Kriváň vo Vysokých Tatrách, ktoré navrhol Drahomír Zobek. Na 10, 20 a 50 centových minciach je Bratislavský hrad, ktorý navrhli Ján Černaj a Pavol Károly. Dvojkríž na trojvrší – štátny znak Slovenskej republiky, ktorý navrhol Ivan Reháň, je znázornený na 1 a 2 eurových minciach. Na všetkých je nápis Slovensko a po ich obvode je vyobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

Euro je zákonným platidlom v 19 z 28 členských štátov Európskej únie, každá krajina má pritom právo raziť si svoje mince. Preto má každá eurominca svoju vlastnú národnú stranu, ktorá má v každej krajine inú podobu.

„Séria eurových mincí pozostáva z ôsmich rôznych nominálnych hodnôt: 1 cent, 2 centy, 5, 10, 20 a 50 centov, 1 € a 2 €. Eurové mince majú spoločnú stranu a národnú stranu. Podľa národnej strany je možné určiť krajinu, ktorá mincu vydala,“ informuje stránka www.ecb.europa.eu .

Mince majú dve strany – spoločnú a národnú. Autorom spoločných strán euromincí je Luc Luycx z Kráľovskej belgickej mincovne. Spoločné strany zobrazujú Európsku úniu a Európu, ktoré symbolizujú jednotu Európskej únie. Národná strana mincí jednotlivých krajín je odlišná.

Počuli ste už pojem „pamätné euromince“? Čo to vlastne je?

Pamätná minca je vlastne minca, na ktorej sa na národnej strane nachádza pamätný motív a vydáva sa len v hodnote 2 €. Každá krajina v eurozóne môže vydávať za rok dve pamätné mince a len vo výnimočných prípadoch môžu vydať aj tretiu, a to jedine v prípade, ak ide o spoločne vydávanú mincu pripomínajúcu udalosť celoeurópskeho významu.

Spoločne boli vydané štyri pamätné mince a to v rokoch 2007, 2009, 2012 a 2015. Tieto mince vydáva každá krajina eurozóny. Každá pamätná minca má rovnaké znaky a vlastnosti, rovnakú spoločnú stranu ako bežné dvojeurové mince.

zdroj: www.ecb.europa.eu
zdroj: www.ecb.europa.eu
zdroj: www.ecb.europa.eu
zdroj: www.ecb.europa.eu

Na prvej spoločnej minci, ktorá vyšla v marci 2007, je zobrazený dokument Rímskej zmluvy podpísaný predstaviteľmi šiestich zakladajúcich štátov. Túto mincu vydalo len 13 štátov. V roku 2009 vyšla druhá pamätná minca. Motív vyjadruje myšlienku jednotnej meny a sprostredkovane aj hospodárskej a menovej únie ako posledného kroku v dlhej histórii obchodnej a hospodárskej integrácie Európy. Na tretej spoločnej pamätnej minci z roku 2012 je vyobrazený motív, ktorý predstavuje svet v podobe znaku eura na vyjadrenie toho, ako sa z eura za posledných 10 rokov stala skutočná globálna mena. Tento motív vybrali občania a obyvatelia eurozóny. Štvrtou pamätnou mincou z roku 2015 je 30. výročie vlajky EÚ. Znázorňuje ju ako symbol, ktorý spája ľudí a kultúry s rovnakými víziami a ideálmi lepšej spoločnej budúcnosti. Na minci je dvanásť hviezd, ktoré sa postupne menia na ľudské postavy a predstavujú zrodenie novej Európy.

Ako vyzerajú slovenské pamätné mince?

Okrem už spomínaných spoločných pamätných mincí (z rokov 2009, 2012 a 2015) máme ďalších 9 slovenských pamätných mincí.

V roku 2009 to bola minca, na ktorej je znázornený zvon, ktorý má namiesto srdca zväzok kľúčov, ktoré pripomínajú demonštráciu zo 17. novembra 1989. V januári v roku 2011 bola vydaná minca k 20. výročiu vytvorenia Vyšehradskej skupiny. V júli 2013 si zberatelia mohli zakúpiť na sviatok sv. Cyrila a Metoda v poradí už tretiu slovenskú pamätnú mincu. Sú na nej vyobrazení solúnski bratia Konštantín a Metod a po stranách sa nachádza symobolický dvojkríž strojaci na trojvrší. V apríli 2014 bola emitovaná v poradí štvrtá pamätná minca k 10. výročiu pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii. Z októbra 2015 to bola minca znázorňujúca portrét Ľudovíta Štúra. Na ľavej strane je uvedený rok Štúrovho narodenia a smrti „1815 – 1856“. V marci v roku 2016 bola vydaná šiesta pamätná minca, na ktorej je vyobrazený motív „Prvé slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie“. V januári 2017 bola vydaná minca k 550. výročiu založenia Univerzity Istropolitany. V januári 2018 to bola zas minca k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Pri príležitosti úmrtia Milana Rastislava Štefánika bola vydaná naša deviata pamätná minca v roku 2019, na nej je vyobrazená podobizeň M. R. Štefánika a vľavo dolu sú uvedené roky 1880 – 1919, t. j. rok jeho narodenia a úmrtia.

Slovenské pamätné mince

V roku 2020 má byť emitovaná nová minca k 20. výročiu vstupu Slovenska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Či tomu tak bude a čo bude na nej vyobrazené, ukáže čas.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password