Stará, sčasti zrútená vila na Kmeťkovej, opustená nebola

Zasahujúci hasiči zo schátranej pamiatky vyviedli niekoľko osôb. Predbežnou príčinou zrútenia má byť narušená statika bez zavinenia cudzej osoby.

Viacerých možno neprekvapilo, že staršia dvojpodlažná vila na Kmeťkovej ulici 11 sa čiastočne zrútila. Voľným okom bolo vidieť, že statika budovy nie je v poriadku. Podľa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Nitre ide o nehnuteľnosť s pamiatkovou hodnotou, nachádza sa v mestskej pamiatkovej zóne Nitry. Prevládajúcim architektonickým slohom je raná moderna.

„Budova je evidovaná ako pamätihodnosť mesta,“ uviedol v roku 2015 v spracovanom materiáli KPÚ Imrich Tóth.

Vzhľadom na to mali byť zachované určité prvky, napríklad pôvodné tvaroslovné členenie, rešpektovanie pôvodného materiálového riešenia a farebného riešenia fasád. Zachovaný mal byť tiež pôvodný tvar strechy, výškových úrovní hrebeňov. „Zachovať, nenadstavovať, nemeniť pôvodné objemové členenie a výškové usporiadanie, zachovať pôvodné oplotenie,“ uvádza sa tiež v materiáli.

Čas sa ale zastaviť nedá a podpísal sa aj na stave chátrajúcej budovy.

„V súčasnosti je v takom zlom stave, že je prakticky odsúdený na asanáciu“ uviedli ešte v roku 2016 kulturológ Juraj Novák a výtvarný teoretik Richard E. Pročka vo svojej knihe Architektúra 20. storočia v Nitre.

V čase zrútenia prednej časti terasy sa v budove nachádzalo viacero osôb

Na mieste bola prvá hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá spozorovala  počas hliadkovej služby padanie uvedenej budovy. Následne bola vyslaná policajná hliadka a hasiči. „Miesto bolo označené a zabezpečené tak, aby na miesto nevstupovali nepovolané osoby a bolo zadokumentované kriminalistickým technikom,“ dodala hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Viktória Borloková.

Podľa hovorkyne Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Andrey Červočovej na mieste zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že ide o budovu, ktorej predná časť sa zosunula. Príslušníci po vykonaní prvotného prieskumu zistili, že z budovy vyšli osoby bez dokladov a ešte sa nejaké osoby v budove nachádzajú,“ opisuje hovorkyňa. Hasiči potom vošli do budovy a na poschodí našli ešte tri osoby, ktoré vyviedli von z budovy. Po preskúmaní všetkých dostupných miest budovu a jej okolie ohraničili páskou. Na mieste ostala hliadka polície.

Podľa slov policajnej hovorkyne sa k objektu dostavil tiež majiteľ budovy, ktorý si dom po vykonaní obhliadky prevzal. „K zraneniu osôb ani materiálnym škodám na inom majetku neprišlo a predbežná príčina pádu budovy bola porušená statika bez zavinenia cudzou osobou,“ doplnila Viktória Borloková.

Stavebný úrad na základe dohovoru s KPÚ nariadil vlastníkovi nehnuteľnosti bezodkladné odstránenie tých stavebných konštrukcií objektu, ktoré svojim stavom bezprostredne ohrozujú životy alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové hodnoty. „Na zvyšnej časti stavby, disponujúcej pamiatkovými hodnotami, bude potrebné neodkladne vykonať zabezpečovacie práce,“ dodal za KPÚ hlavný radca Rudolf Viršík.

Mohlo by vás zaujímať:

Dom na Kmeťkovej 11 bol postavený v roku 1929 pre manželov Lýdiu a Karola Verőovcov

Juraj Novák a Richard E. Pročka v spomínanej publikácii uvádzajú, že návrh stavby pre nitriansku židovskú rodinu pripravil architekt Jacques Oblatt, staviteľom bol Ján Tomaschek. Prednú a zadnú fasádu charakterizovali terasy, na prednej strane boli donedávna dve – spodnú otvorenú tvoria hrubé stĺpy, na ktorých stála vrchná terasa. Istý čas tu sídlili detské jasle, posledné roky sa budova nevyužívala.

Od roku 2015 je súčasťou projektu Aj toto je umenie, ktorý vytvára Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Občianskym združením Nitrianske kultúrne dedičstvo. Menej i viac zabudnuté diela, sochy i budovy v Nitre dopĺňajú vizuálnymi inštaláciami s krátkym popisom pamiatky.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password